Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Uitnodiging studieavond en bedrijfsbezoek "Schapenhouden actueel"

Het Departement Landbouw en Visserij organiseert in samenwerking met Praktijkcentrum Kleine Herkauwers een studieavond met als thema 'Schapen op de weide'. DGZ-dierenarts Eva Van Mael is er een van de sprekers, zij licht de actualiteit in de schapenhouderij toe. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot een bedrijfsbezoek met demonstratiemoment.

Uitnodiging vergadering lokaal netwerk dierengezondheid op 29 oktober 2021

Het FAVV nodigt praktijkdierenartsen uit op de vergadering van het “lokaal netwerk dierengezondheid”. Deze vergadering vindt opnieuw virtueel plaats op vrijdag 29 oktober 2021 van 14 tot 16 uur. Ook DGZ informeert tijdens dit webinar.

Veescoop geeft inzicht in dierengezondheid

Hoe is het gesteld met de gezondheid van herkauwers, varkens en pluimvee in Vlaanderen? Wat kwam er de eerste 6 maanden van 2021 binnen in de autopsiezaal van DGZ? Wat is de recente evolutie van ziekten bij het Vlaamse vee? Veescoop biedt antwoord op deze vragen met een kort overzicht van mogelijke dreigingen, opvallende bevindingen en trends in de programma’s en ziekten bij herkauwers, varkens en pluimvee.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020

Zoals elk jaar hebben de dierenartsen veterinaire pathologie van DGZ de resultaten van de onderzoeken van het voorgaande jaar samengebracht in activiteitenverslagen. Er is een afzonderlijk verslag voor elke diersoort, met daarnaast een overzicht van de trends van de laatste vijf jaar. Net als de voorgaande jaren zien we in 2020 een geleidelijke stijging van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een stijging in de varkensdiagnostiek.

DGZ-monitoring van de herkauwersgezondheid in 2020: wat zijn de belangrijkste vaststellingen?

DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen. Dit met financiële steun van het FAVV. Jaarlijks worden de analyses die DGZ in dit verband uitvoert en de resultaten hiervan gebundeld. Zo wordt de gezondheidssituatie op het vlak van bestaande, opduikende en opnieuw opduikende besmettelijke ziekten van het afgelopen kalenderjaar geschetst. Tegelijk wordt de evolutie ten opzichte van de voorgaande jaren bekeken. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de herkauwersgezondheid in 2020?

DGZ staat de hele zomer voor je klaar

DGZ sluit niet tijdens de zomermaanden, met uitzondering van de nationale feestdag op woensdag 21 juli 2021. Je kunt dus, buiten deze ene feestdag, elke werkdag van juli en augustus terecht bij onze helpdesk, loket, labo, koerier- en kadaverophaaldienst.

Bijkomende autopsie mogelijk bij DGZ Labo op kadavers ingestuurd voor onderzoek op klassieke scrapie

Op schapen- en geitenbeslagen met een statuut ‘verwaarloosbaar of gecontroleerd risico op klassieke scrapie’, moeten dieren ouder dan 18 maanden die sterven of ge-euthanaseerd worden steeds onderzocht worden op klassieke scrapie. Vanaf nu is het ook mogelijk om op de kadavers van deze dieren bijkomend een autopsie te laten uitvoeren bij DGZ.

1 tot 7 van de 39 resultaten