078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Waakzaamheid tijdens de lammerperiode

Tijdens de lammerperiode is het cruciaal om alert te zijn voor symptomen van ziekte bij schapen of geiten. Als je een verwerping opmerkt bij één van je moederdieren, wees dan voorzichtig! Veel oorzaken van verwerpen zijn namelijk niet alleen besmettelijk voor de andere moederdieren in de kudde, maar kunnen ook voor jou potentieel gevaarlijk zijn. We spreken in dit geval van zoönosen.

Nieuwe bestuurlijke samenstelling DGZ

Tijdens de algemene vergadering van DGZ op 17 april 2024 werd de nieuwe samenstelling van het bestuursorgaan officieel bekrachtigd. Conform de wettelijke bepalingen, die een maximale zittijd van 16 jaar voorschrijven voor bestuursleden, heeft Franky Annys, na een periode van gedreven en toegewijde dienst bij DGZ, inclusief een jaar als voorzitter, zijn functie neergelegd. Hij wordt opgevolgd door rundveehouder Pieter Obin, die de voorzittershamer zal overnemen. Bovendien zijn er diverse nieuwe leden verkozen voor de algemene vergadering van de organisatie.

DGZ presenteert jaarverslag 2023: ambitieus ondernemerschap in uitdagende tijden

Op woensdag 17 april 2024, tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering, presenteerde Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) met trots haar jaarverslag over 2023. De afgelopen jaren werd de organisatorische veerkracht van DGZ op de proef gesteld gezien de wereldwijde coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. De agrarische sector blijft te maken hebben met aanhoudende turbulentie, voornamelijk door de stikstofproblematiek. Desondanks is DGZ erin geslaagd om in 2023 een keerpunt te bereiken, met een hernieuwde focus op groei en innovatie. Voorzitter Franky Annys blikt terug op een bewogen jaar.

Alert op de schapenweide: zorg voor een goede monitoring van wormbesmettingen

Nu de meeste schapen weer op de weide lopen, liggen wormbesmettingen opnieuw op de loer. Verschillende wormsoorten kunnen gedurende het weideseizoen problemen veroorzaken. Daarom is het essentieel om eventuele wormbesmettingen goed te monitoren zodat je tijdig kan ingrijpen!

Aangepaste werking DGZ naar aanleiding van de feestdagen in mei 2024

In mei zal DGZ gesloten zijn tijdens de feestdagen op 1, 9 en 20 mei. Dit heeft gevolgen voor onze dienstverlening en labowerking. We willen je graag informeren over wat dit voor jou betekent.

Blauwtong serotype 3: Grensbeweiding en verplaatsingen naar de buurlanden

Sinds oktober 2023 is België niet meer vrij van het blauwtongvirus serotype 3 (BTV-3) met als gevolg dat er beperkingen gelden wat betreft de verplaatsingen naar bepaalde EU-lidstaten. In dit bericht kom je te weten wat de precieze voorwaarden en beperkingen zijn die het FAVV hierover communiceerde.

PathoSense: wat verandert er vanaf 1 april?

Vanaf 1 april 2024 wordt de levering van de PathoSense-monsternamekits geïntegreerd in de standaard koerierwerking. Daarnaast wordt de kost van de kit ontkoppeld van de analysekost. En de grote swab verdwijnt uit het assortiment. Wat betekenen deze wijzigingen voor jou als gebruiker van de PathoSense analyse?

1 tot 7 van de 102 resultaten