Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Runderen op stal: ideaal moment voor controle op inwendige parasieten

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei - zowel uitwendige als inwendige - parasieten. Het opstallen is hét moment bij uitstek om jouw dieren hierop te controleren. Zo stuur je de parasitaire controle op je bedrijf tijdig bij en kun je productieverliezen vermijden. De belangrijkste inwendige parasieten zijn maagdarmworm en leverbot.

Uitnodiging infosessies rond weerbaarheid voor de veehouder en zijn bedrijf

Boerenbond, DGZ en Inagro organiseren exclusief voor veehouders twee infosessies, op 16 en 18 november 2021, die draaien rond de weerbaarheid van zowel de veehouder als zijn bedrijf. Je bent van harte uitgenodigd voor deze infosessies die kaderen in twee LEADER-projecten waar de organisatoren samen aan werken.

Runderen op stal: controleer op uitwendige parasieten

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei - zowel uitwendige als inwendige - parasieten. Het opstallen is hét moment bij uitstek om jouw dieren op beide te controleren. Zo stuur je de parasitaire controle op jouw bedrijf tijdig bij én kun je productieverliezen vermijden. In dit artikel komt een van de vaakst voorkomende uitwendige parasieten aan bod: de schurftmijt. Hoe kun je ze bestrijden en voorkomen?

Wat is de rol van leptospirose bij abortussen bij rundvee in Vlaanderen?

Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, start er een nieuw Veepeilerproject. Binnen dit project zullen we een 100-tal foetussen testen op de belangrijkste types (serovars) van Leptospira. Het gaat om foetussen die in het kader van het abortusprotocol onderzocht worden bij DGZ en die op lijkschouwing een geelverkleuring van de slijmvliezen, van het vetweefsel en/of de lever vertonen. Uiteraard zullen de betrokken veehouders en hun dierenartsen het resultaat van deze test ontvangen.

Stel je kandidaat voor Veepeilerproject "Mycoplasma bovis in België": nog tot 15 oktober

Mycoplasma bovis veroorzaakt bij rundvee heel uiteenlopende symptomen en zorgt voor aanzienlijke schade zowel op economisch vlak als op het gebied van dierenwelzijn. Deze ziekte stelt ons ook nog voor heel wat vragen. Eén van die vragen is: "Waarom veroorzaakt de bacterie op het ene bedrijf een echte ravage, terwijl de bacterie op andere bedrijven lijkt te circuleren zonder al te veel erg?". Zoals je kon lezen in een vorige nieuwsbrief starten Veepeiler Rund, GPS en de Universiteit Luik een onderzoeksproject om samen met de rundveehouders en hun dierenartsen een antwoord te bieden op deze vraag. Binnen dit project zijn we nog steeds op zoek naar bedrijven die willen deelnemen - zowel bedrijven die problemen hebben met M. bovis als bedrijven zonder problematiek. Lees alles over het project en stel je kandidaat door vóór 15 oktober 2021 de enquête in te vullen.

Uitnodiging vergadering lokaal netwerk dierengezondheid op 29 oktober 2021

Het FAVV nodigt praktijkdierenartsen uit op de vergadering van het “lokaal netwerk dierengezondheid”. Deze vergadering vindt opnieuw virtueel plaats op vrijdag 29 oktober 2021 van 14 tot 16 uur. Ook DGZ informeert tijdens dit webinar.

Het abortusprotocol in een nieuw jasje vanaf 1 oktober 2021

Elke abortus op een rundveebedrijf betekent een financieel verlies voor de veehouder. Een snelle diagnose is essentieel om preventieve maatregelen te kunnen nemen en verdere schade te voorkomen. Dat het abortusprotocol hierbij loont, kon je eerder dit jaar reeds lezen in de nieuwsbrief over de resultaten van dit protocol van 2020. Voor een gerichter resultaat hebben we het abortusprotocol nu verder verfijnd. Dankzij een aantal aanpassingen die ingaan op 1 oktober kunnen we je nog beter helpen om de oorzaak van een abortus te achterhalen.

1 tot 7 van de 111 resultaten