Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Veescoop geeft inzicht in dierengezondheid

Hoe is het gesteld met de gezondheid van herkauwers, varkens en pluimvee in Vlaanderen? Wat kwam er de eerste 6 maanden van 2021 binnen in de autopsiezaal van DGZ? Wat is de recente evolutie van ziekten bij het Vlaamse vee? Veescoop biedt antwoord op deze vragen met een kort overzicht van mogelijke dreigingen, opvallende bevindingen en trends in de programma’s en ziekten bij herkauwers, varkens en pluimvee.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020

Zoals elk jaar hebben de dierenartsen veterinaire pathologie van DGZ de resultaten van de onderzoeken van het voorgaande jaar samengebracht in activiteitenverslagen. Er is een afzonderlijk verslag voor elke diersoort, met daarnaast een overzicht van de trends van de laatste vijf jaar. Net als de voorgaande jaren zien we in 2020 een geleidelijke stijging van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een stijging in de varkensdiagnostiek.

DGZ-monitoring van de herkauwersgezondheid in 2020: wat zijn de belangrijkste vaststellingen?

DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen. Dit met financiële steun van het FAVV. Jaarlijks worden de analyses die DGZ in dit verband uitvoert en de resultaten hiervan gebundeld. Zo wordt de gezondheidssituatie op het vlak van bestaande, opduikende en opnieuw opduikende besmettelijke ziekten van het afgelopen kalenderjaar geschetst. Tegelijk wordt de evolutie ten opzichte van de voorgaande jaren bekeken. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de herkauwersgezondheid in 2020?

Op pad met FarmFit, dé bedrijfsmonitoring-app voor dierenartsen en veehouders

In onze vorige nieuwsbrieven communiceerden we al uitvoerig over de FarmFit app, die we in mei samen met Arsia lanceerden. FarmFit hebben we samen met dierenenartsen en veehouders ontwikkeld met als doel een vlotte en gebruiksvriendelijke opvolging van bedrijfsbezoeken mogelijk te maken. Tal van dierenartsen maken inmiddels gebruik van deze app. “Dankzij FarmFit kan je bedrijven beter en efficiënter begeleiden,” vertelt varkensdierenarts Thomas. “Om die reden zou ik de app ook aanraden aan collega-dierenartsen.”

DGZ staat de hele zomer voor je klaar

DGZ sluit niet tijdens de zomermaanden, met uitzondering van de nationale feestdag op woensdag 21 juli 2021. Je kunt dus, buiten deze ene feestdag, elke werkdag van juli en augustus terecht bij onze helpdesk, loket, labo, koerier- en kadaverophaaldienst.

Veepeiler Rund publiceert activiteitenrapport 2020

In 2020 voerde Veepeiler Rund 83 bedrijfsbezoeken uit voor diergeneeskundige tweedelijnsondersteuning. De problematiek waarvoor men een beroep deed op Veepeiler was zeer uiteenlopend van aard. Vruchtbaarheid, productiedaling en Mycoplasma bovis waren de belangrijkste oorzaken van bedrijfsproblemen. Naast de bedrijfsbezoeken verricht Veepeiler ook korte, praktijkgerichte onderzoeksprojecten omtrent een specifieke problematiek binnen de rundveegezondheidszorg. We hebben de belangrijkste conclusies van de Veepeilerprojecten die werden afgerond in 2020 voor je samengevat.

Evolutie antibioticaresistentie in de periode 2017-2020

Zowel in de diergeneeskunde als in de humane geneeskunde vormt de toegenomen antibioticaresistentie een groot probleem. Ook bij dieren leidt die resistentie er vooral toe dat therapieën niet meer werken, met als gevolg verhoogde kosten door bv. verlies van dieren, verminderde productiviteit, enz. DGZ Labo publiceert een overzicht van de gevoeligheidsbepalingen voor de periode 2017-2020.

1 tot 7 van de 101 resultaten