Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Nieuw bij DGZ-MCC: Monitoring mineralenstatus via tankmelkanalyse

Nemen je dieren genoeg, te weinig of misschien zelfs te veel mineralen op via het rantsoen? Dit kom je te weten door geregeld de actuele status van selenium, jodium en zink te monitoren. Goed nieuws is dat dit nu ook kan via tankmelkonderzoek bij DGZ-MCC. Dit resultaat kan helpen bij het inschatten van de mineralenstatus bij je lacterende koeien.

Nieuw vanaf 2021: De PRRS-Monitor Opfokvarkens

Het PRRS-programma richt zich al enkele jaren op alle schakels van de varkensketen met als doel beheersing van PRRSV in de varkenshouderij. Naast de reeds bestaande Monitors, is er vanaf januari 2021 voor de bedrijven die beren of gelten fokken de speciaal voor hen ontwikkelde PRRS-Monitor Opfokvarkens. Die helpt hen in de strijd tegen PRRSV om zo gezonde dieren te fokken.

Jaarlijkse registercontrole: een meerwaarde voor elke veehouder

De stalperiode is hét ideale moment om een registercontrole uit te voeren. Door het aantal dieren dat op je bedrijf aanwezig is af te stemmen met de paspoorten en het register, kun je eventuele vergissingen opsporen en rechtzetten.

Aangepaste werking DGZ tijdens eindejaarsperiode 2020-2021

Naar aanleiding van de eindejaarsperiode wordt de werking van DGZ enigszins aangepast.

Voorwaarden voor gebruik van kritische antibiotica bij voedselproducerende dieren opnieuw van kracht

De voorwaarden voor het gebruik van de zogenaamde kritische antibiotica in de diergeneeskunde zijn sinds 9 december 2020 weer van kracht. Met kritische antibiotica worden de cefalosporines van de 3de en 4de generatie en de fluoroquinolones bedoeld.

Werk mee aan efficiëntere communicatie tussen dierenarts en veehouder

Om veehouders efficiënter te kunnen adviseren en informeren over de bestrijding van worminfecties, start de faculteit diergeneeskunde van UGent een onderzoek, samen met DGZ en ILVO. Dit gebeurt aan de hand van een gerichte vraagstelling over de beschikbare informatiekanalen en jouw vertrouwen daarin. Help jij ons een betere communicatiestrategie ontwikkelen om zo tot een meer efficiënte bestrijding van dierziekten te komen?

Update vogelgriep: Besmetting met hoogpathogeen H5-type bij hobbyhouder in Dinant

Op dinsdag 8 december 2020 werd bij een hobbyhouder in Dinant een besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5 vastgesteld. Er werd een tijdelijk bufferzone van 500 meter rond de besmette locatie ingesteld om verdere verspreiding te voorkomen. In deze zone liggen geen commerciële bedrijven. Ook in dit geval is het vermoeden groot dat de besmetting binnengebracht werd door wilde vogels. Waakzaamheid blijft geboden.

50 tot 56 van de 135 resultaten