078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

We boden 9 Vlaamse pluimveehouders een 5-wekelijkse monitoring van de vogelmijtpopulatie in hun stal aan. Tijdens een eerste bedrijfsbezoek brachten we met een visuele monitoring de kritieke plaatsen in de stal in kaart. Op basis hiervan plaatsten we vallen in de stal, waarmee een gedetail­leerde telling van het aantal rode vogelmijten kon uitgevoerd worden. Op basis van grenswaarden werd er bepaald of de stal te kampen had met een lage (minder dan 500 mijten per val), middelhoge (tussen de 500 en 1000 mijten per val) of hoge (meer dan 1000 mijten per val) besmetting. Op regelmatige tijdstippen bespraken we de resultaten met de pluimveehouder en zochten we naar een mogelijke oorzaak en oplossing van een eventuele stijging in bloedluis-aantallen.

Het verslag van de aanpak, een overzicht van de monitorings-, preventie- en bestrijdingsmethoden en uiteraard de resultaten kun je lezen in de brochure.