Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Bij de aanpassing in 2016 van het koninklijk besluit varkenssperma van 6 oktober 20061 werd er een praktische wijziging uitgevoerd bij de brucellose-bloednames bij beren in de quarantainestal. Hierdoor wordt een beer met een brucellose-positief bloedonderzoek tijdens de quarantaineperiode enkel toegelaten tot het KI-centrum als deze beer opeenvolgend twee keer negatief test (negatief bevestigingsonderzoek van het eerste bloedmonster én negatief onderzoek van een tweede bloedmonster, genomen met minstens 7 dagen tussentijd). Om het overzicht te bewaren werden beslisbomen uitgewerkt.