Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

DGZ en Inagro ontwikkelden de Checklist Optimaal Spenen in het project ‘Optimaal spenen op West-Vlaamse varkensbedrijven’. Deze vragenlijst is gebaseerd op zowel wetenschappelijke informatie als input van West-Vlaamse varkenshouders zelf. De tool helpt varkenshouders om inzicht te krijgen in het speenmanagement en kritieke punten te identificeren. Samen met de bedrijfsdierenarts kan de varkenshouder deze punten verder onder de loep nemen en acties ondernemen.

Wil jij ook het speenmanagement op jouw bedrijf in kaart brengen en verder optimaliseren? Gebruik dan de Checklist Optimaal Spenen.

Met de steun van: