078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Geruime tijd was de ziekte enkel lokaal aanwezig in bepaalde delen van Afrika en ook in Europa, op het Italiaanse eiland Sardinië. De laatste jaren echter wordt de ziekte steeds vaker gedetecteerd in verschillende Europese landen en dit zowel bij wilde everzwijnen als bij gedomesticeerde dieren.

Afrikaanse varkenspest is een aangifteplichtige ziekte. Iedere verdenking moet onmiddellijk gemeld worden aan de lokale controle-eenheid van het FAVV. Actuele info over de spreiding van de ziekte, de wetgeving,  preventie en bestrijdingsmaatregelen vind je op de website van het FAVV.

Symptomen

Afrikaanse wilde zwijnen zijn resistent tegen ziekte en vertonen geen ziektetekenen. Voor conventionele varkens en Europese wilde zwijnen is de ziekteontwikkeling afhankelijk van de agressiviteit van de stam. Bij de hyperacute vorm is er een verminderde eetlust, een verhoogde lichaamstemperatuur, depressie en roodverkleuring van de huid. Vaak volgt de dood na enkele dagen. De sterfte kan oplopen tot 100%.

In de acute vorm kunnen volgende symptomen optreden: hoge koorts, daling van de eetlust, depressie en roodverkleuring van de huid, voornamelijk ter hoogte van de oren en flanken. Vaak worden er later ook ademhalingsproblemen opgemerkt, gevolgd door de dood.

Bij de subacute vorm worden dezelfde ziektetekenen gezien, maar deze zijn dan minder uitgesproken. Deze vorm wordt in Sardinië gezien.  De chronische vorm is enkel gekend onder experimentele omstandigheden.

Besmettingsbron

Het virus is zeer besmettelijk en resistent. Het wordt overgedragen via direct contact tussen dieren. Het virus wordt ook indirect overgedragen. Het wordt uitgescheiden in onder andere urine en uitwerpselen. Vooral bloed is zeer besmettelijk. Dieren kunnen ook besmet raken via voedsel of slachtafval van besmette dieren. Bovendien kan het virus ook binnenkomen op een bedrijf door besmette materialen zoals voertuigen en kledij. Biggen kunnen besmet raken in de baarmoeder.

In Afrika verloopt de spreiding ook via bepaalde tekensoorten. Deze laatste komen niet voor in België.

Diagnose

Op basis van de symptomen bij levende dieren kan een infectie met Afrikaanse varkenspest vermoed worden. Een sluitende diagnose kan echter alleen gesteld worden aan de hand van laboratoriumtesten.

Na opname vermeerdert het virus in de amandelen en regionale lymfeknopen om zich daarna via de bloedbaan te verspreiden naar organen. De voornaamste bevindingen bij autopsie zijn dan ook (punt)bloedingen in deze organen. Ook hier is bevestiging nodig, bijvoorbeeld door PCR-onderzoek.

Behandeling & preventie

Om te verhinderen dat het virus zijn intrede doet op het bedrijf, is het noodzakelijk om de bioveiligheidsmaatregelen strikt na te leven.

Afrikaanse Varkenspest is een aangifteplichtige besmettelijke ziekte. Elk vermoeden van de ziekte moet onmiddellijk worden gemeld aan de lokale controle-eenheid van het FAVV.