078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Symptomen

Bij het varken worden vaak geen duidelijke symptomen waargenomen en spreekt men van een subklinische infectie. Subklinische infecties kunnen echter wel een nadelig effect hebben op de prestatie van de dieren.

In sommige gevallen kunnen er ademhalingssymptomen voorkomen. Door hun migratie doorheen longen en lever zullen de larven schade aanrichten aan de weefsels. De immuniteit daalt en de dieren worden gevoeliger voor bijkomende infecties.

Daarbij komt nog dat de schade aan de lever kan leiden tot de afkeuring van dit orgaan in het slachthuis. Alles samen kan de aanwezigheid van Ascaris suum op een varkensbedrijf dus wel een behoorlijke economische impact hebben.

Besmettingsbron

Ascaris suum heeft een directe levenscyclus wat betekent dat hij geen tussengastheer nodig heeft. Dit maakt dat hij eenvoudig kan spreiden tussen varkens.

Varkens worden besmet door contact met besmette mest of een besmette omgeving. Wanneer een varken de wormeieren opneemt vanuit de omgeving, worden de larven vervolgens vrijgesteld in de darm. Deze larven migreren door de darmwand via het bloed naar de lever en daarna naar de longen. Van daaruit worden ze opgehoest en ingeslikt zodat ze opnieuw in de darmen terechtkomen, waar ze kunnen uitgroeien tot volwassen wormen. Deze gaan op hun beurt eieren produceren die uitgescheiden worden via de mest. De hele cyclus neemt zo’n zes weken in beslag.

Diagnose

Serologisch onderzoek is een betrouwbare methode om een groepsdiagnose te stellen. De diagnose kan ook gesteld worden aan de hand van mestonderzoek of inspectie van de levers aan de slachtlijn.

Bij mestonderzoek wordt het aantal eieren per gram mest (EPG) bepaald. Bij leverinspectie wordt gekeken naar de aanwezigheid van de typische leverletsels (white spots). Beide methoden geven echter weinig informatie over de hoeveelheid larven die migreren in het varken en het zijn juist die larven die het meeste schade aanrichten.

Behandeling & preventie

Een aangepast ontwormingsschema samen met een goede bioveiligheid zijn nodig in de aanpak en preventie van Ascaris suum. Er wordt aangeraden om vleesvarkens te behandelen met een ontwormingsproduct bij opzet in de vleesvarkensstal en dit vervolgens om de 5-6 weken te herhalen. Omdat de wormeieren lang kunnen overleven in de omgeving is het toepassen van een all-in/all-out principe met een grondige reiniging en ontsmetting tussen twee opeenvolgende groepen cruciaal. Kies hiervoor een ontsmettingsmiddel dat ook effect heeft op de Ascaris suum-eieren en laat de stal goed opdrogen.