078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Symptomen

Mogelijke symptomen bij runderen zijn naast verwerpen, aan de nageboorte blijven staan en ontstekingen aan de geslachtsorganen.

Besmettingsbron

Een rund dat aborteert ten gevolge van brucellose vormt de belangrijkste besmettingsbron. In de vrucht, het vruchtwater, de nageboorte en via vaginale uitvloei worden massaal veel bacteriën uitgescheiden die het drinkwater en voeder van andere dieren kunnen contamineren. Daarnaast wordt de bacterie ook in de melk uitgescheiden.

De incubatietijd na initiële besmetting kan lang duren: soms verlopen er maanden tussen de besmetting van een vaars of koe, en het eerste symptoom, namelijk het verwerpen van de vrucht. Dieren die eenmaal besmet zijn, blijven de infectie dragen en vormen een potentieel risico in de handel van levende dieren.

Brucellose is bovendien een zoönose. Dit wil zeggen dat de ziekte kan overgaan van dier op mens.

Diagnose

De diagnose is gebaseerd op serologie en bacteriologie. Aantonen van antistoffen in het bloed kan via de MAT-test (micro-agglutinatietest).

Deze wordt gevolgd door een indirecte ELISA-test indien de MAT-test niet negatief is of de waarde minstens 30IE per ml bedraagt. Daarnaast kan er op het foetusmateriaal en de nageboorte een kleuringstest gebeuren of een specifieke Brucellacultuur.

Preventie en behandeling

Behandeling van brucellose bij runderen is niet toegelaten. Brucellose is een aangifteplichtige ziekte waarvoor er in België lange tijd een bestrijdings- en eradicatieprogramma liep.

Sinds maart 2003 is België echter officieel vrij van brucellose en sedert 2009 werd het intensieve bestrijdingsprogramma vervangen door een minder intensief bewakingsprogramma van de brucellosevrije status.

De bewaking concentreert zich nu vooral op abortusonderzoek (zie abortusprotocol FAVV) en onderzoek van dieren die geïmporteerd worden uit (nog) niet brucellosevrije landen.

Zoönose

Brucellose is een zoönose. Dit wil zeggen dat de ziekte kan overgaan van dier op mens. Symptomen zijn niet specifiek en lijken erg op een gewone griep. De ziekte is bij de mens vrij goed te behandelen met antibiotica.