Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Om spreiding van infectie door kadavertransport te vermijden kunnen onderstaande maatregelen worden genomen.

Regel een aparte ophaling voor positieve bedrijven of bezoek deze als laatste.

 

Ophaling op positieve bedrijven

 • Bespreek de ophaling en maatregelen met het bedrijf.
 • Reinig en ontsmet al het materiaal dat in contact is geweest of kan geweest zijn met het besmette kadaver.
 • Volg dezelfde regels indien andere diersoorten op het bedrijf aanwezig zijn en opgehaald moeten worden. Het kan immers niet worden uitgesloten dat ze gecontamineerd zijn met het virus.

 

Ophaling op alle bedrijven

 • Reinig en ontsmet de banden en wielkasten vooraleer u het bedrijf oprijdt.
 • Laad de kadavers indien mogelijk vanop de openbare weg. Indien dit onmogelijk is, blijf dan in de vuile zone; betreed de propere zone niet.
 • Maak gebruik van wegwerpoveralls, overschoenen en handschoenen bij het verlaten van de cabine en het laden van de kadavers.
 • Reinig en ontsmet banden en wielkasten bij het verlaten van het bedrijf.
 • Doe handschoenen, overschoenen en overall uit voor u de cabine instapt en laat deze achter op het bedrijf.
  Reinig en ontsmet het volledige voertuig na het lossen van de kadavers.

 

Benodigdheden

 • Rugsproeier met ontsmetting
 • Vaten voor opslag ontsmetting
 • Plastiek wegwerpoverschoenen
 • Wegwerpoveralls
 • Wegwerphandschoenen
 • Mogelijkheid tot grondig reinigen en ontsmetten van de transportwagens.