Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Geïnfecteerde bedrijven kunnen volgende maatregelen nemen:

 

Scheiden propere en vuile weg

 • Zorg voor een strikte scheiding tussen de propere en de vuile weg en duid deze scheiding duidelijk aan. Zorg ervoor dat de toegang tot het bedrijf is afgesloten zodat niemand de propere weg kan betreden zonder zich eerst aan te melden.
 • Zorg voor een correct ingerichte hygiënesluis.

 

Bezoekers

 • Beperk het aantal bezoekers tot het absolute minimum.
 • Verwittig bezoekers op voorhand van verhoogde bioveiligheid. Breng hen op de hoogte van het risico en laat hen het bedrijf als laatste van de dag bezoeken. Vraag hen geen juwelen, horloges… te dragen en ook hun gsm niet mee binnen te nemen in het bedrijf.
 • Zorg voor parkeerplaats buiten de bedrijfszone en laat bezoekers zich daar parkeren.
 • Laat bezoekers zich aanmelden alvorens ze het bedrijf kunnen betreden.
 • Laat bezoekers enkel toe tot de propere zone indien dit strikt noodzakelijk is.
 • Laat bezoekers altijd door de hygiënesluis passeren.
 • Laat hen in het vuile gedeelte van de hygiënesluis de eigen kledij en schoenen uittrekken en hun handen reinigen en ontsmetten.
 • Zorg in het propere gedeelte van de hygiënesluis voor propere bedrijfskledij en laarzen.
 • Bij het buitengaan dient de bezoeker opnieuw door de hygiënesluis te passeren. Voorzie mogelijkheid tot reinigen en ontsmetten van de laarzen en voorzie een wasmand voor de gebruikte overalls. Geef de bezoekers ook de gelegenheid zich te douchen bij het buitengaan. Laat ze tenminste de handen wassen en ontsmetten vooraleer ze het bedrijf verlaten.
 • Voorzie daar waar de voertuigen geparkeerd worden een vuilnisbak voor wegwerpmateriaal dat de bezoekers zelf voorzien bij aankomst op het bedrijf (overschoentjes, overalls, …).
 • Reinig en ontsmet de parkeerplaats na elk bezoek.

 

Transport

 • Beperk het transport van dieren en mest van en naar geïnfecteerde bedrijven. Afvoer naar het slachthuis kan geen probleem zijn aangezien het niet gaat om een infectie met gevaar voor de volksgezondheid. Verwittig het slachthuis en de transportfirma’s die op het bedrijf komen zodat zij extra maatregelen kunnen nemen (zie ook protocol voor transportfirma’s).

 

Kadaverophaling

 • Bespreek op voorhand de te nemen maatregelen met de kadaverophaaldienst. Dit geldt zowel voor ophaling door een destructiebedrijf als voor ophaling door een labo van kadavers voor autopsies.
 • Deponeer de kadavers in afgesloten kadaverhuisjes op een ophaalpunt buiten het bedrijf zodat de vrachtwagen het erf niet hoeft te op te rijden.
 • Reinig en ontsmet de kadaverkappen/tonnen eenmaal ze gevuld en afgesloten zijn.
 • Laat de kadavers apart ophalen of als laatste van de dag.
 • Reinig en ontsmet al het materiaal dat in contact is geweest of kan geweest zijn met het besmette kadaver.
 • Volg dezelfde regels indien andere diersoorten op het bedrijf aanwezig zijn en opgehaald moeten worden. Het kan namelijk niet worden uitgesloten dat ze gecontamineerd zijn met het virus.

 

Mestmanagement

 • Breng de persoon die instaat voor de mestophaling op je bedrijf op de hoogte van het risico en bespreek de te nemen maatregelen.
 • Voer de mest af naar een locatie met een laag risico op spreiding (geen andere varkensbedrijven in de buurt).
 • Voer mest zo goed als mogelijk af via de vuile weg. Bepaal op voorhand de te volgen route in of rond het bedrijf en laat geen andere voertuigen langs deze weg passeren.
 • Maak gebruik van bedrijfseigen mestafvoerbuizen.
 • Bepaal op voorhand hoe en door wie lekkage van mest tijdens de ophaling zal worden aangepakt.
 • Reinig en ontsmet wagens en materiaal gebruikt voor de ophaling van mest grondig na gebruik.

 

Voertuigen (voederfirma, transportfirma’s, kadaverophaling, KI-stations)

 • Breng de firma’s op de hoogte van de verhoogde bioveiligheidsmaatregelen en het risico zodat ze de gepaste maatregelen kunnen nemen.
 • Voorzie de mogelijkheid voor het ontsmetten van de wielen van de vrachtwagen (rugsproeier met ontsmetting) en laat de vrachtwagen de wielen ontsmetten alvorens het bedrijf te betreden.
 • Zorg ervoor dat de vrachtwagen de propere weg van het bedrijf niet hoeft op te rijden.
 • Vraag de chauffeur bij zijn vrachtwagen te blijven en niet rond te wandelen op het bedrijf.
 • Voorzie een vuilnisemmer voor het wegwerpmateriaal dat achterblijft (overschoenen, handschoenen, …).
 • Voorzie ook de mogelijkheid tot het ontsmetten van de wielen bij het verlaten van het bedrijf.
 • Reinig en ontsmet de plek waar de vrachtwagen gestaan heeft nadat deze vertrokken is.

 

Aanvoer dieren

 • Voer geen dieren aan indien dit niet strikt noodzakelijk is

 

Ongediertebestrijding

 • Zorg voor een goede ongediertebestrijding. Doe hiervoor indien nodig een beroep op een gespecialiseerde firma.