Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Om spreiding van infectie via mestophaling en -transport te vermijden kunnen volgende maatregelen worden genomen:

 • Ontsmet de banden en de wielkasten vooraleer je het bedrijf oprijdt.
 • Betreed enkel de vuile weg van het bedrijf, blijf weg van de propere weg.
 • Maak gebruik van wegwerphandschoenen, overall en overschoenen bij het verlaten van de cabine.
 • Maak gebruik van mestafvoerbuizen eigen aan het bedrijf.
 • Wandel niet onnodig rond op het bedrijfsterrein, blijf bij het voertuig.
 • Zorg dat het transport lekvrij is.
 • Vang de mest op indien afsluitingen of koppelingen nalekken.
 • Wanneer er toch lekkage is op het bedrijfsterrein, dient dit opgekuist, gereinigd en ontsmet te worden. Spreek op voorhand af met de veehouder wie deze taak op zich zal nemen.
 • Reinig en ontsmet de banden, wielkasten en aanzuigaansluiting bij het verlaten van het bedrijf.
 • Laat handschoenen, overall en overschoenen achter op het bedrijf.
 • Ontsmet de handen.
 • Zorg ervoor dat het transport tijdens het vervoer over de weg lekvrij en afgedekt is.
 • Voer mest af naar een locatie met een laag risico op spreiding (geen andere varkensbedrijven in de buurt).
 • Reinig en ontsmet het volledige voertuig na transport.

 

Benodigdheden

 • Rugsproeier met ontsmetting
 • Vaten voor opslag ontsmetting
 • Plastiek wegwerpoverschoenen
 • Wegwerpoveralls
 • Wegwerphandschoenen
 • Mogelijkheid tot grondig reinigen en ontsmetten van de transportwagens