Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Als een pluimveetoom positief is voor Salmonella, moet er tijdens de leegstand, na reiniging en ontsmetting, een swabstaalname gebeuren. De bedrijfsdierenarts (voor vleeskippen en legkippen) of een staalnemer van DGZ (voor fokpluimvee) voert deze staalname uit. Bij de swabcontrole worden er enkel stalen genomen in de stal zelf, dus niet buiten de stal.

Onderstaande tabellen beschrijven per pluimveecategorie waar de verschillende mengstalen van swabs genomen moeten worden. 

Enkele praktische richtlijnen:

  • Het is niet verplicht binnen elk mengstaal elke beschreven plaats te bemonsteren; het is wel belangrijk om per mengstaal in ieder geval minstens de meest bevuilde plaatsen te bemonsteren.
  • Het is eveneens van belang om steeds duidelijk het nummer van het mengstaal of de verzamelnaam van de staalnameplaats (zie onderstaande tabellen) te vermelden. Dit laat een correcte vergelijkende analyse van de resultaten toe.
  • Bij deze stalen kan het standaard aanvraagformulier ‘laboratoriumonderzoek pluimvee en vogels’ gebruikt worden. Dezelfde gegevens zijn vereist als bij de standaard swabstaalname van 5 x 25 swabs.
     

Vleeskippen:
 

Nummer
 mengstaal 
 Verzamelnaam 
 staalnameplaats 
Te bemonsteren plaatsen
(25 swabs per mengstaal)
1 Stal (Spleten) vloer, (spleten) wand, plafond, poort, afvoerputjes in de stal.
2 Voer- en drinksystemen Voerpannen, voervijzel, hoppers, drinkwatercups of -nippels, binnenkant drinkleiding (makkelijkst te bemonsteren ter hoogte van de drukregelaar of het waterreservoir).
3 Ventilatie Ventilatoren (zowel lengte- als nokventilatoren) en inlaatkleppen.
4 Los materiaal Ladder, kruiwagen, borstel, schop, trekker en ander los materiaal aanwezig in de stal.
5 Voorruimte Vloer, wand, plafond, lavabo, laarzen en bedieningspanelen van stalcomputers aanwezig in de voorruimte.


Legkippen:
 

Nummer
 mengstaal 
Verzamelnaam
staalnameplaats
Te bemonsteren plaatsen
(25 swabs per mengstaal)
1 Stal (Spleten) vloer, (spleten) wand, plafond, poort, afvoerputjes in de stal.
2 Voer- en drinksysteem Voerpannen/voergoot, voervijzel, hoppers, drinkwatercups of -nippels, binnenkant drinkleiding (makkelijkst te bemonsteren ter hoogte van de drukregelaar of het waterreservoir).
3 Ventilatie Ventilatoren (zowel lengte- als nokventilatoren) en inlaatkleppen.
4 Huisvesting Kooi/volièremateriaal (stelling, legnesten), eierbanden en mestbanden.
5 Voorruimte OF eiverzamellokaal Vloer, wand, plafond, lavabo, laarzen, bedieningspanelen, eierbanden en al het los materiaal aanwezig in de voorruimte of het eiverzamellokaal (reinigingsmachine, schrapers, ladder, kruiwagen, schop, trekker, steekwagen, pallettruck, enz.).


Fokpluimvee:
 

Nummer
 mengstaal 
Verzamelnaam
staalnameplaats
Te bemonsteren plaatsen
(25 swabs per mengstaal)
1 Stal (Spleten) vloer, (spleten) wand, plafond, poort, afvoerputjes in de stal.
2 Voer- en drinksystemen Voerpannen/voergoot, voervijzel, hoppers, drinkwatercups of -nippels, binnenkant drinkleiding (makkelijkst te bemonsteren ter hoogte van de drukregelaar of het waterreservoir).
3 Ventilatie Ventilatoren (zowel lengte- als nokventilatoren) en inlaatkleppen.
4 Huisvesting Materiaal middenbeun (stelling, legnesten), eierbanden, mestbanden en roosters.
5 Voorruimte OF eiverzamellokaal Vloer, wand, plafond, lavabo, laarzen, bedieningspanelen, eierbanden en al het los materiaal aanwezig in de voorruimte of het eiverzamellokaal (reinigingsmachine, schrapers, ladder, kruiwagen, schop, trekker, steekwagen, pallettruck, enz.).