Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor is DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
De ziekte van Newcastle (Newcastle Disease, afgekort NCD) is een virusziekte die veroorzaakt wordt door een paramyxovirus. De ziekte wordt ook wel pseudovogelpest genoemd. 

Meer informatie over deze ziekte vind je op de website van het FAVV.

Hoe raken kippen besmet?

Het virus wordt uitgescheiden via respiratoire secreta en via de mest, waarin het lang kan overleven.

Dit heeft tot gevolg dat het virus zich niet alleen verspreidt door direct contact tussen de kippen onderling, maar ook door indirect contact met bv. schoeisel en kledij.

Symptomen

Kippen worden geïnfecteerd via de slijmvliezen van het ademhalingsstelsel en dit geeft aanleiding tot ademhalingssymptomen. Vervolgens kan het virus zich verder spreiden in het lichaam. Dit kan leiden tot zenuwsymptomen zoals het scheef houden van de kop. Bij leghennen kan er op korte tijd een zeer drastische legdaling optreden.

Diagnose

Het ziektebeeld op zich is niet voldoende om tot een afdoende diagnose te komen. Het is nodig om zieke dieren aan DGZ te bezorgen voor bijkomend laboratoriumonderzoek. Dit onderzoek houdt in dat het virus opgegroeid zal worden uitgaande van organen van het dier.

Behandeling & preventie

NCD is een aangifteplichtige ziekte waartegen verplicht preventief gevaccineerd dient te worden.

Tomen waarin de ziekte is vastgesteld worden niet behandeld, maar moeten opgeruimd worden. Om besmetting te voorkomen, is niet alleen vaccinatie van belang, maar ook het naleven van de nodige bioveiligheidsmaatregelen om insleep van het virus te voorkomen.

Meer informatie over deze ziekte vind je op de website van het FAVV.