078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Register reiniging & ontsmetting van transportmiddelen

Gebruik dit modelformulier voor de (verplichte) registratie van gegevens over het reinigen en ontsmetten van voertuigen waarmee dieren getransporteerd worden.

Register voor houders van schapen, geiten, hertachtigen en kameelachtigen

Na activatie van je beslagnummer ontvang je van DGZ een register waarin je de aanwezige dieren bijhoudt. Op deze pagina vind je modelregisters, o.a. voor de 15-decembertelling en de invulinstructies.

Registratie Veeportaal

Registreer je hier voor Veeportaal, de beveiligde internettoepassing waarmee je snel je gegevens kan raadplegen, meldingen registreren, bestellingen plaatsen en documenten afdrukken.

Registratieformulier beslag/diersoort

Dit formulier vul je in als je een beslag wenst te starten, of een diersoort wil activeren (of heractiveren).

Schriftelijk akkoord chirurgische castratie mannelijke biggen

Op dinsdag 9 mei 2023 werd in het Staatsblad een Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd dat varkenshouders toelaat om zelf biggen te verdoven bij castratie. Dit kan echter alleen op voorwaarde dat er een schriftelijk akkoord werd opgemaakt met de bedrijfsdierenarts. Op deze pagina vind je een document dat je hiervoor kan gebruiken.

Vaccinatieregister runderen

Blanco formulier waarop je de vaccinatiegegevens van je runderen kunt bijhouden.

Verplaatsingsdocument commercieel vervoer runderen

Als professioneel vervoerder noteer je alle gegevens van de transporten van rundvee in je vervoersregister. Tijdens het transport dient het steeds volledig bijgewerkt te zijn.

71 tot 77 van de 81 resultaten