078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Hieronder vind je de verklaring van de termen die vermeld staan op het beproevingsverslag:

 • Negatief:
  Er is geen bacteriële groei waar te nemen op de voedingsbodem.
 • Negatief op herkenbare pathogenen:
  De geïsoleerde bacteriën behoren niet tot de pathogenen die van gekend belang zijn bij het betreffende orgaan/diersoort.
 • POS met gradaties +, ++, +++:
  Wanneer er verschillende  pathogenen aanwezig zijn op de voedingsbodem, wordt de mate van aanwezigheid van de betreffende pathogeen weergegeven aan de hand van een gradatiesysteem.
  POS +: minder dan 10 kolonies
  POS ++: tussen 10 en 50 kolonies
  POS +++: meer dan 50 kolonies
 • Reincultuur:
  Slechts één pathogeen is, al of niet massaal, aanwezig op de voedingsbodem.
 • POS na aanrijking:
  Er is pas groei van deze pathogeen waargenomen op de voedingsbodem na een specifieke aanrijkingsstap van het materiaal (bv. Listeria, Salmonella …).
 • Polybacterieel:
  Uit hetzelfde staal zijn er vier of meer verschillende bacteriën geïsoleerd. Dit is meestal te wijten aan fouten bij de monstername, of een niet correcte bewaring of transport van de monsters.
 • Overwoekerd door Proteus sp.:
  Door zijn woekerend karakter kan de  aanwezigheid van Proteus sp. de identificatie van eventueel andere aanwezige pathogenen bemoeilijken. Dit kan het geval zijn bij een verontreinigd staal, een niet correcte monstername of monstername bij dieren die reeds te lang gestorven zijn.