078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Elk hygiënogram (ook wel afdrukplaatje genoemd) krijgt een individuele score. Die score wordt toegekend op basis van de hoeveelheid kiemen die op de plaatjes groeit. Deze gaat van 0 (uitstekend) tot 5 (zeer slecht). Naast de individuele score wordt eveneens een gemiddelde score berekend uit het resultaat van alle plaatjes.

Er moet gestreefd worden naar een gemiddelde score die kleiner is dan 2.

Wat betekenen de scores?

Score
Aantal bacteriekolonies per plaatje
Interpretatie individuele scores
0 0 Uitstekend
1 1-40 Zeer goed
2 41-120 Goed
3 121-400 Matig
4 >400 Slecht
5 Ontelbaar Zeer slecht

Hoe neem je hygiënogrammen en waar?
 

Om na te gaan of de reiniging en ontsmetting van een stal effectief waren, kan je een hygiëneonderzoek (laten) uitvoeren. 

>> Meer weten over het nemen van hygiënogrammen