078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Hoe neem je een hygiënogram (afdrukplaatjes)?

 • Je bewaart de plaatjes vóór gebruik best op kamertemperatuur (12-15 °C). Verder mogen de plaatjes niet te lang worden bijgehouden om verval tegen te gaan.
 • Alvorens te starten met de monstername noteer je de te bemonsteren plaatsen (zie hieronder) duidelijk op de plaatjes.
 • Je controleert de plaatjes voor gebruik: indien er condensvorming of groei op de agar waar te nemen is, of het plaatje gebroken zou zijn, dan kun je het plaatje niet gebruiken.
 • De te bemonsteren oppervlakken moeten droog zijn: natte oppervlakken mogen niet worden bemonsterd.
 • Je houdt altijd één plaatje over dat je niet gebruikt voor monstername. Dit plaatje krijgt het opschrift ‘negatieve controle’.
 • Je moet ook één plaatje nemen op het bedrijf op een andere locatie dan de gereinigde en ontsmette stal. Dit plaatje krijgt het opschrift  ‘positieve controle’.
 • Om de monsters te nemen, houd je de plaatjes in één keer met gelijke druk gedurende 15 seconden op het te bemonsteren oppervlak. De agar die zich in het plaatje bevindt mag je nooit met de handen aanraken en tijdens de staalname mag het plaatje niet bewogen worden.
 • Na monstername bezorg je de plaatjes zo snel mogelijk aan het labo.

Voor de te bemonsteren plaatsen maakt men een onderscheid tussen de kraamstal en de andere afdelingen in het bedrijf.

Te bemonsteren plaatsen in de KRAAMSTAL

 1. Drinkbak
 2. Loopgang
 3. Deur
 4. Muur op ooghoogte
 5. Muur op dierhoogte
 6. Plafond
 7. Rooster
 8. Ventilatie
 9. Vloer zeug
 10. Vloer big
 11. Voederbak
 12. Wandtussenschot
 13. Materiaal big (bv. biggenbakje, warmtelamp, overkapping biggennest, …)
 14. Positieve controle
 15. Negatieve controle

Te bemonsteren plaatsen in de VARKENSSTAL

 1. Drinkbak
 2. Loopgang
 3. Deur
 4. Muur op ooghoogte
 5. Muur op dierhoogte
 6. Plafond
 7. Rooster
 8. Ventilatie
 9. Vloer hok 1
 10. Vloer hok 2
 11. Voederbak
 12. Wandtussenschot
 13. Materiaal (bijvoorbeeld afleidingsmateriaal/bijvoederbakje/drijfplank specifiek voor deze afdeling/…)
 14. Positieve controle
 15. Negatieve controle

Hoe interpreteer je het resultaat?

Alle informatie over de interpretatie van de resultaten vind je op de pagina over de interpretatie van resultaten hygiënogram in de varkensstal.

Meer weten?

Wens je als veehouder een hygiënogramonderzoek te laten uitvoeren, neem dan contact op met je bedrijfsdierenarts.