Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

PCR (polymerase chain reaction) is een techniek om het genetisch materiaal van ziekteverwekkers (of pathogenen) en toxines op te sporen.

We kunnen de analyses in twee groepen onderverdelen: (a) kwalitatieve PCR en (b) kwantitatieve PCR.

a) Kwalitatieve PCR: 

 
Kwalitatieve PCR gaat na of een agens (pathogeen of toxine) al dan niet aanwezig is en kan een kwalitatieve indicatie geven van de aanwezige hoeveelheid agens. De resultaten van deze real-time PCR-analyses worden bekomen als numerieke waarden, ook wel Ct-waarden genaamd (Ct staat voor drempelcyclus of threshold cycle). 

Op onze beproevingsverslagen worden deze als volgt vertaald:     

Ct < 25,9: Gedetecteerd (zeer sterk)              
26 – 28,9: Gedetecteerd (sterk)      
29 – 31,9: Gedetecteerd (matig)     
32 – 35,9: Gedetecteerd (zwak)      
36 – 36,9: Gedetecteerd (zeer zwak)              
Ct > 37: Twijfelachtig        
Geen Ct-waarde: Niet gedetecteerd              
Geen geslaagde IPC (interne positieve controle): Inhibitie

In geval van een twijfelachtig resultaat kunnen wij niet met zekerheid zeggen of het agens effectief aanwezig is in het monster. Dergelijke resultaten dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Doorgaans is een nieuwe monstername aangewezen.

In geval van inhibitie konden geen goede resultaten voor de interne positieve controles worden bekomen, wat erop wijst dat de PCR-reactie niet kon doorgaan. Dit is te wijten aan de slechte kwaliteit van het monster. Een nieuwe monstername is dan aangewezen.

De cut-off-waarden – d.w.z. de waarden vanaf wanneer een PCR-resultaat als twijfelachtig beschouwd wordt – zijn de volgende:  

  • CEM PCR: Ct 36
  • Aviaire influenza, Chlamydia psittaci en Chlamydia suis PCR: Ct 35
  • Blauwtong PCR: Ct 34
  • Alle andere kwalitatieve PCR’s: Ct 37

Voor CEM, aviaire influenza, Chlamydia psittaci, Chlamydia suis en blauwtong wordt bovenstaand schema volgens de cut-off-waarde in die mate aangepast dat de zone ‘Gedetecteerd (zeer zwak)’ verdwijnt.

Bovenstaande is niet van toepassing op de E. coli pathotypering PCR. Hierbij worden de resultaten per virulentiefactor enkel uitgedrukt als ‘Gedetecteerd’ en ‘Niet gedetecteerd’.
 

b) Kwantitatieve PCR:

 
Kwantitatieve PCR bepaalt de exacte hoeveelheid agens in kopij-aantal per milliliter of gram monster. In dit geval spreken we van real-time qPCR. Deze maakt gebruik van een standaardcurve om Ct-waarden te kunnen omrekenen naar kopij-aantallen.

Op dit moment wordt enkel PCV2 kwantitatief bepaald bij DGZ. De uitslag kan als volgt worden geïnterpreteerd (zoals bepaald door Sciensano):

< 104 copies/ml = geen infectie       
104 – 107 copies/ml = subklinisch   
> 107 copies/ml = hoge viruslading

Voor organen geldt eenzelfde interpretatie in copies/g.