Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Gebruik minder antibiotica op je bedrijf dankzij ROADMAP

Word je geconfronteerd met een hoog antibioticagebruik bij de gespeende biggen en willen jij en je dierenarts een coach inschakelen om jullie hierbij te begeleiden? Maak dan gebruik van deze unieke kans en neem deel aan het ROADMAP project. Door in te stappen in dit project krijgen jullie een uitgebreide individuele begeleiding inclusief onderzoeken. Hebben jullie interesse? Schrijf dan snel in want de plaatsen zijn beperkt!

Oproep deelname project Boerenvreugde in de West-Vlaamse kraamstallen

Om West-Vlaamse varkenshouders te ondersteunen bij het kraamstalmanagement, dat ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel vormt in het leven van een big, startten DGZ en Inagro het project ‘Boerenvreugde in de West-Vlaamse kraamstallen’. Dit project biedt in totaal 15 bedrijven en hun bedrijfsdierenarts individuele begeleiding aan voor hulp en advies, groot of klein, bij infectieuze en niet-infectieuze factoren in de kraamstal. Heb je interesse? Meld je dan snel aan.

Bioveiligheidsenquête nog niet uitgevoerd: wat zijn de gevolgen?

Het FAVV laat weten dat ze maatregelen zal nemen bij varkenshouders die hun eerste bioveiligheidsenquête nog niet (correct) lieten uitvoeren. Sinds 1 juni 2021 is de verantwoordelijke van elk varkensbedrijf, ongeacht het aantal dieren, namelijk verplicht om zijn bedrijfsdierenarts jaarlijks een risico-enquête te laten uitvoeren en samen een actieplan op te stellen. Zo wordt de bioveiligheid op ieder bedrijf geëvalueerd en verbeterd. Wat houden de maatregelen precies in?

Veepeilerproject toont leptospirose aan als mogelijke abortusverwekker bij rundvee in Vlaanderen

In de periode oktober 2021 tot juli 2022 onderzocht Veepeiler Rund alle foetussen met geelzucht die bij DGZ ingestuurd werden op de aanwezigheid van leptospirose. Deze foetussen vertoonden geelverkleuring van de slijmvliezen, het vetweefsel en/of de lever. Bij meer dan een vijfde ervan werd via PCR effectief leptospirose gedetecteerd en al deze positieve gevallen werden tussen oktober en december 2021 vastgesteld. Onderzoek naar leptospirose om de oorzaak van een abortus te vinden, loont dus zeker in geval van een foetus met geelzucht de moeite.

Hoe verhoog je het comfort van je dieren bij hoge temperaturen?

Hitte is nefast voor zowel het welzijn als de productieresultaten van je dieren. Daarom herhalen we graag enkele tips om jouw dieren tijdens warme dagen meer comfort te bezorgen en hopelijk hittestress te vermijden.

Update vogelgriep: Geval van vogelgriep bij particuliere houder in Roeselare, geen verdere maatregelen

Het FAVV meldt dat op zaterdag 6 augustus 2022 een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 werd vastgesteld bij een particuliere houder in Roeselare. Het gaat waarschijnlijk om een besmetting na contact met wilde vogels. Omdat het om een geïsoleerde besmetting gaat zonder contacten, is er geen bijzonder risico voor verspreiding en verandert de epidemiologische situatie niet. De maatregelen blijven daarom beperkt tot enkel de besmette site. Het geval bewijst wel dat het belangrijk is om alert te blijven voor het virus en bioveilig te werken.

Betere relatie tussen verkoper en afnemer van biggen dankzij coaching

De dierenartsen/coaches van DGZ hebben een ruime ervaring en voeren geregeld bedrijfsbezoeken uit op vraag van bedrijfsdierenartsen en veehouders om tweedelijnsondersteuning te bieden om bedrijfsproblemen te beheersen of op te lossen. Met positieve gevolgen voor alle betrokken partijen én met een gunstig effect op het antibioticagebruik. Elke veehouder kan vanaf nu een beroep doen op de nieuwe AB Coaching dienst van DGZ. En dat die coaching tot succes leidt, ondervond de eigenaar van een Oost-Vlaams vermeerderingsbedrijf.

8 tot 14 van de 309 resultaten