Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Op pad met FarmFit, dé bedrijfsmonitoring-app voor dierenartsen en veehouders

In onze vorige nieuwsbrieven communiceerden we al uitvoerig over de FarmFit app, die we in mei samen met Arsia lanceerden. FarmFit hebben we samen met dierenenartsen en veehouders ontwikkeld met als doel een vlotte en gebruiksvriendelijke opvolging van bedrijfsbezoeken mogelijk te maken. Tal van dierenartsen maken inmiddels gebruik van deze app. “Dankzij FarmFit kan je bedrijven beter en efficiënter begeleiden,” vertelt varkensdierenarts Thomas. “Om die reden zou ik de app ook aanraden aan collega-dierenartsen.”

DGZ staat de hele zomer voor je klaar

DGZ sluit niet tijdens de zomermaanden, met uitzondering van de nationale feestdag op woensdag 21 juli 2021. Je kunt dus, buiten deze ene feestdag, elke werkdag van juli en augustus terecht bij onze helpdesk, loket, labo, koerier- en kadaverophaaldienst.

ROADMAP: Schrijf je in voor brainstorm rond verantwoord gebruik van antibiotica

In het kader van het internationaal ROADMAP-project willen we oplossingen zoeken om de veehouder te ondersteunen in een verantwoord gebruik van antibiotica. Om hierin te slagen hebben we jouw hulp nodig. Ben jij varkenshouder en wil je graag je ideeën hierover met ons delen? Meld je dan nu aan voor de ROADMAP-brainstorm “Proud Without” die begin juli 2021 doorgaat.

Veepeiler Rund publiceert activiteitenrapport 2020

In 2020 voerde Veepeiler Rund 83 bedrijfsbezoeken uit voor diergeneeskundige tweedelijnsondersteuning. De problematiek waarvoor men een beroep deed op Veepeiler was zeer uiteenlopend van aard. Vruchtbaarheid, productiedaling en Mycoplasma bovis waren de belangrijkste oorzaken van bedrijfsproblemen. Naast de bedrijfsbezoeken verricht Veepeiler ook korte, praktijkgerichte onderzoeksprojecten omtrent een specifieke problematiek binnen de rundveegezondheidszorg. We hebben de belangrijkste conclusies van de Veepeilerprojecten die werden afgerond in 2020 voor je samengevat.

Veepeiler Varken publiceert activiteitenrapport 2020

In 2020 voerde Veepeiler Varken 67 bedrijfsbezoeken uit voor diergeneeskundige tweedelijnsondersteuning. De voornaamste problemen waarvoor men een beroep deed op Veepeiler waren een te hoge sterfte en kreupelheid. De oorzaak van de problemen is op een groot deel van de bedrijven multifactorieel en vaak ook infectieus. Naast de bedrijfsbezoeken verricht Veepeiler ook korte, praktijkgerichte onderzoeksprojecten omtrent een specifieke problematiek binnen de varkensgezondheidszorg. We hebben de belangrijkste conclusies van de Veepeilerprojecten die werden afgerond in 2020 voor je samengevat.

Bijkomende autopsie mogelijk bij DGZ Labo op kadavers ingestuurd voor onderzoek op klassieke scrapie

Op schapen- en geitenbeslagen met een statuut ‘verwaarloosbaar of gecontroleerd risico op klassieke scrapie’, moeten dieren ouder dan 18 maanden die sterven of ge-euthanaseerd worden steeds onderzocht worden op klassieke scrapie. Vanaf nu is het ook mogelijk om op de kadavers van deze dieren bijkomend een autopsie te laten uitvoeren bij DGZ.

Evolutie antibioticaresistentie in de periode 2017-2020

Zowel in de diergeneeskunde als in de humane geneeskunde vormt de toegenomen antibioticaresistentie een groot probleem. Ook bij dieren leidt die resistentie er vooral toe dat therapieën niet meer werken, met als gevolg verhoogde kosten door bv. verlies van dieren, verminderde productiviteit, enz. DGZ Labo publiceert een overzicht van de gevoeligheidsbepalingen voor de periode 2017-2020.

8 tot 14 van de 180 resultaten