078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Runderbesnoitiose is een parasitaire ziekte bij rundvee die zware economische schade kan veroorzaken. Hoewel de meeste geïnfecteerde dieren geen symptomen vertonen, kunnen deze dragerdieren de besmetting wel doorgeven. Dat gebeurt via bloedzuigende vliegen, zoals dazen en stalvliegen. Ook het hergebruik van injectienaalden kan de parasiet overbrengen. Een beperkt aantal dieren krijgt wél symptomen gaande van koorts en oedeem, over verhoogde traan- en neusvloei in de acute fase tot een algemene huidontsteking in de chronische fase. Behandeling is niet mogelijk. 

Nieuwe wetgeving om besnoitiose halt toe te roepen

Omdat besnoitiose zich de laatste jaren vanuit het zuiden van Europa steeds verder noordwaarts wist te verplaatsen, heeft de Belgische rundveesector een wettelijk kader ontwikkeld om de insleep van de ziekte in ons land trachten te voorkomen. Zo is het vanaf nu verplicht om bij elke invoer van een rund afkomstig uit of geboren in een risicoland voor runderbesnoitiose een antistoffentest te laten uitvoeren. Deze risicolanden zijn Frankrijk, Spanje, Hongarije, Italië en Portugal. In afwachting van een gunstig resultaat moet het dier in isolatie staan. De kosten van de analyses zijn ten laste van de rundveehouder. Als de resultaten aantonen dat een rund besmet is met besnoitiose, moet het binnen de 30 dagen worden afgevoerd naar het slachthuis. Tot die tijd moet het dier in isolatie blijven en mag het niet op de weide worden gezet of worden vervoerd, tenzij rechtstreeks naar het slachthuis.

Daarnaast beschrijft het ministeriële besluit ook maatregelen om de runderen die sinds 2018 ingevoerd zijn uit de genoemde risicolanden alsnog te laten testen mocht dit nog niet gebeurd zijn. Daarbij kunnen mogelijk ook contactdieren geïdentificeerd worden die eveneens onderzocht moeten worden. De komende periode zal DGZ hier verder over communiceren en de betrokken veehouders ook rechtstreeks hiervan op de hoogte brengen en aansturen.

Koopvernietiging

Tot slot werd ook het koninklijk besluit betreffende de koopvernietigende gebreken uitgebreid met runderbesnoitiose, meer bepaald voor handel binnen België. Indien een rund bij aankoop positief test met een antistoffentest, kan voortaan de koopvernietiging ingeroepen worden. Verder op onze website vind je meer info over de koopvernietigende gebreken.

Met je vragen over besnoitiose kan je terecht bij onze helpdesk. Je kunt onze medewerkers bereiken via telefoon op 078 05 05 23 of via mail naar helpdesk@dgz.be

   

Lees meer:

Persbericht besnoitiose FOD Volksgezondheid