Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Het inroepen van de koopvernietiging na aankoop (of ruiling) van een rund wordt geregeld door de wet over de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren van 25 augustus 1885 en het KB van 4 februari 2009 (en volgende).

Voor runderen kan koopvernietiging ingeroepen worden in volgende gevallen:

 • brucellose
 • neospora
 • paratuberculose
 • besmettelijke pleuropneumonie
 • enzoötische runderleucose
 • runderpest
 • tuberculose
 • witte-vaarzenziekte bij runderen aangekocht voor de kweek
 • BVD: immunotolerant, persistent met het boviene virale diarree virus geïnfecteerd dier (IPI-rund)
 • IBR gE: rund geïnfecteerd met het BoHV-1
 • het ophouden van de nageboorte indien de kalving niet bij de koper gebeurd is

De rechtsvordering tot koopvernietiging moet ingeroepen worden binnen 30 dagen na aankoop (dag van aankoop niet meegerekend), behalve voor het ophouden van de nageboorte (9 dagen) en tuberculose & witte-vaarzenziekte (15 dagen). Deze vordering moet ingediend worden bij de vrederechter van de plaats waar het rund zich bevindt.

Wanneer een aangekocht rund positief test voor tuberculose, brucellose of leucose wordt er voor dat dier geen identificatiedocument afgeleverd. De andere ziekten hebben geen invloed op de registratie van het rund in het beslag van de koper.

Brucellose
Koopvernietiging voor brucellose kan pas ingeroepen worden wanneer én de agglutinatietest (MAT) én de ELISA-test (bevestigd in Sciensano) positief reageren.

BVD
Een dier wordt beschouwd als IPI (immunotolerant, persistent met BVD geïnfecteerd dier) wanneer het tweemaal een positief of niet-interpreteerbaar (NI) virusresultaat vertoont op stalen genomen met een tussentijd van 21 dagen. Voor het eerste staal kan de PCR- of ELISA Ag-test gebruikt worden; voor het tweede staal enkel de ELISA Ag-test.
Let wel: voor een dier jonger dan 6 maanden geeft een negatief of NI-resultaat op de ELISA Ag-test geen uitsluitsel.

Paratuberculose 
Een dier wordt beschouwd besmet te zijn met paratuberculose wanneer het een positief resultaat vertoont op de ELISA-antistoftest of op de PCR-test in de mest.

Neospora
Een dier wordt beschouwd besmet te zijn met Neospora wanneer het een positief resultaat heeft met de Neospora-antistoffen ELISA-test. De wettelijke koopvernietiging geldt evenwel enkel voor vrouwelijke positief geteste runderen, niet voor mannelijke. Een mannelijk positief getest rund geeft de besmetting niet door via dekking en kan dus in de fok worden ingezet.

IBR
Een dier wordt beschouwd besmet te zijn met IBR wanneer het een positief of niet-interpreteerbaar (NI) resultaat heeft voor IBR gE-antistoffen. De koopvernietiging geldt niet voor afmestbedrijven, vleeskalverhouderijen of bedrijven met een I1-statuut.