078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Dieren afkomstig van lidstaten die niet vrij zijn van blauwtong moeten voldoen aan de algemene regels voorzien in de Europese verordening 2020/689. Aangezien de vrije status van Nederland vervalt, zal Nederland vanaf nu dus moeten voldoen aan deze algemene regels. In de praktijk betekent dit meestal vaccinatie (maar op dit moment is er nog geen vaccin beschikbaar voor BTV type 3) en een wachttijd van 60 dagen.

Voor slachtdieren afkomstig uit gebieden die niet BTV-vrij zijn worden drie voorwaarden gesteld:

  1. er is 30 dagen lang geen geval van BTV gemeld in het bedrijf van herkomst;
  2. de dieren worden rechtstreeks uit de lidstaat vervoerd naar het slachthuis;
  3. de exploitant van het bedrijf van herkomst moet het slachthuis 48 uur tevoren inlichten over de komst van de dieren.

Uitzonderingen op de algemene regels mogelijk

Lidstaten kunnen toestemming verlenen om BTV-gevoelige dieren, die niet voldoen aan de algemene regels, toch toe te laten op hun grondgebied onder vastgelegde specifieke versoepelingen. België hanteert 2 versoepelingen die van toepassing zijn op alle blauwtong-gevoelige diersoorten (zie tabel "Versoepelingen voor verplaatsingen van herkauwers van en naar België" op de FAVV-website).

Net zoals elke andere Europese lidstaat, zal nu ook Nederland gebruik kunnen maken van deze twee versoepelingen.

Serotype 3

In Nederland gaat het hoogstwaarschijnlijk om besmettingen met blauwtong serotype 3, een type dat niet eerder in Noord-Europa werd aangetroffen. Het serotype kwam wel al voor op Sardinië en Sicilië, waar het volgens onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research (WBR) niet tot heel grote problemen heeft geleid. Zoals hierboven vermeld, is er op dit moment nog geen vaccin beschikbaar voor dit type.

Wat doen bij verdenking?

Ook al herwon België zijn vrije status in juni 2023, toch is het van groot belang om waakzaam te blijven voor blauwtong. Van zodra jij (of je bedrijfsdierenarts) een vermoeden hebt van BTV is het noodzakelijk om de Lokale Controle Eenheid van het FAVV te contacteren en stalen te nemen voor onderzoek op blauwtong (zie uitleg procedure FAVV montsterneming en analyse bij verdenking). De analysekosten worden betaald door het FAVV.

Meer info: