Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
De actuele maatregelen, procedures en wetgeving zijn te vinden op de website van het FAVV

Ziekteverwekker

Wereldwijd zijn er 24 serotypes van het blauwtongvirus bekend. De meeste serotypes komen vooral voor in tropische en subtropische streken. Ons land en de rest van Europa maakten vanaf 2006 een epidemie door met het serotype 8. Door een doorgedreven vaccinatiecampagne werd België in 2012 opnieuw vrij van blauwtong verklaard. Sinds 2015 circuleert er opnieuw serotype 8 en 4 in Frankrijk en sinds augustus 2019 is België weer risicogebied voor serotype 8.

Ziektetekens bij schapen

Bij schapen zien we vooral:

 • Koorts
 • Vermageren
 • Ontstekingen, blaasjes, letsels in de muil
 • Gezwollen en soms blauwe tong
 • Zwelling van de kop
 • Manken door ontstekingen aan de klauwen
 • Longontsteking
 • Ofwel sterfte binnen 8-10 dagen, ofwel traag herstel
 • Drachtige dieren: verwerpen of geboorte van misvormde lammeren

Ziektetekens bij runderen en geiten

Bij runderen en geiten zien we: 

 • Gedaalde melkproductie
 • Onvruchtbaarheid
 • Alle symptomen beschreven bij de schapen komen ook voor bij runderen en geiten, zij het meestal in mindere mate.

Diagnose

Antistoffen kunnen aangetoond worden met een ELISA-test op serum.

Het virus zelf wordt aangetoond met een PCR-test.

Bij de differentiaaldiagnose moet gedacht worden aan boosaardige catarrhaalkoorts, fotosensibilisatie, mond- en klauwzeer, BVD en Ecthyma.

Preventie en behandeling

Er zijn verschillende vaccins op de markt voor zowel runderen, schapen als geiten. Een vaccin is meestal serotypespecifiek, d.w.z. dat het gericht is tegen één van de 24 bekende types. Daarnaast bestaan er ook enkele combinatievaccins. De dieren zijn enkel immuun voor het type waarmee geënt is.

Vaccinatie is vrijwillig.