078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Door waakzaam te blijven, kunnen eventuele volgende verdenkingen/besmettingen snel worden vastgesteld en kunnen we een beeld krijgen over de verspreiding. Weet ook dat het melden van een blauwtongverdenking op jouw bedrijf niet automatisch inhoudt dat je bedrijf geblokkeerd zal worden of dat de dieren geruimd moeten worden.

Direct melden

Heb jij of je bedrijfsdierenarts een vermoeden van blauwtong? Contacteer dan onmiddellijk de Lokale Controle Eenheid van het FAVV en laat stalen nemen/neem stalen voor onderzoek op blauwtong (zie uitleg procedure FAVV monsterneming en analyse bij verdenking). De analysekosten worden betaald door het FAVV.

Blauwtong gaat niet over van dier op dier en ook niet van dier op mens. Het serotype waar de Nederlandse bedrijven mee besmet zijn, is serotype 3. Dit is een nieuw type waar nog niet van gekend is hoe het in Nederland is terechtgekomen waardoor ook niet kan voorspeld worden hoe het zich zal gedragen. In Europa is er (nog) geen vaccin geregistreerd voor dit serotype. Of de verdenking in België ook van dit serotype is, moet nog bevestigd worden door Sciensano. De kans is uiteraard groot, gezien de ligging tegen de Nederlandse grens. Meer nieuws hierover volgt in onze volgende nieuwsbrieven.

Symptomen

Schapen die besmet zijn met blauwtong hebben o.a. koorts, ze vermageren en hebben ontstekingen en blaasjes of letsels in de muil. Ook kreupelheid door ontsteking van de kroonrand komt voor. Bij runderen en geiten zien we naast dezelfde symptomen die schapen vertonen ook een gedaalde melkproductie. Een uitgebreid overzicht van de symptomen vind je op onze blauwtongziekte-pagina.

Besmette knutten zijn boosdoener

Blauwtong wordt veroorzaakt door beten van knutten (familie van de muggen) die besmet zijn met het virus. Heel wat herkauwers kunnen erdoor besmet raken, maar schapen zijn het meest gevoelig. De verwachting in Nederland is dat het virus zich de komende weken en maanden verder zal verspreiden, zolang de knutten actief zijn. Daarnaast kan het virus ook overgedragen worden door naalden. Als je dieren behandelt of vaccineert, is het dus enorm belangrijk om per dier een schone naald te gebruiken.

Je kunt ook rekening houden met het gedrag van knutten. Tijdens de schemertijd zijn die namelijk extra actief dus als je je dieren dan kunt opstallen, verklein je het risico dat ze geïnfecteerd raken door steken van besmette knutten. Het kan ook nuttig zijn je dieren en de omgeving te behandelen met insecticiden om de knutten te bestrijden. Je kunt hier zeker ook advies over vragen aan je dierenarts.

Eenmaal dieren besmet zijn, is het belangrijk ze zorgvuldig te behandelen. Aangezien het om een virusinfectie gaat, kunnen alleen maar ondersteunende medicijnen toegediend worden zoals pijnstillers, ontstekingsremmers, en daarnaast eventueel antibiotica als er ook sprake is van secundaire bacteriële infecties.

Geef je dieren een goeie verzorging en vooral: wees alert!

Meer info: