078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Naar aanleiding van deze uitbraak willen we nog eens onder de aandacht brengen dat klinische IBR aangifteplichtig is. Dit betekent dat, als je ziekteverschijnselen vaststelt die kunnen wijzen op IBR (koorts, ademhalingsproblemen, verwerping …) bij één of meerdere runderen van het beslag, het noodzakelijk is om de bedrijfsdierenarts zo snel mogelijk een klinisch onderzoek te laten uitvoeren. Hij neemt de nodige monsters en stuurt ze voor virologisch onderzoek naar een erkend laboratorium voor dierziektebestrijding. De analysekosten worden gedragen door het Sanitair Fonds. Van zodra de onderzoeksresultaten de verdenking bevestigen, wordt het FAVV geïnformeerd.

Bioveiligheid, dé manier van werken

Aan het begin van het stalseizoen benadrukken we dat het een must is dat elke erfbetreder de nodige bioveiligheidsmaatregelen - zoals steeds - correct toepast. Blijf ook altijd alert in het geval van aankoop van runderen, zeker wanneer het transport niet rechtstreeks verloopt, want de kans bestaat dat er besmette runderen aanwezig zijn.