Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Sinds 1 november ging voor ons hele land een periode van verhoogd risico in en werden een aantal preventiemaatregelen tegen het vogelgriepvirus verplicht. Alle maatregelen die sindsdien van kracht zijn, kun je nalezen in dit bericht. Je leest er ook tips om symptomen bij jouw dieren te spotten die kunnen wijzen op een besmetting.

Frankrijk heeft ondertussen 45 departementen in een ‘hoog’ risiconiveau geplaatst, uit vrees voor een uitbraak van vogelgriep via trekvogels.

Kaart: locaties van de drie laatst gemelde positieve gevallen van vogelgriep in onze buurlanden

 

Bron: OIE en Rijksoverheid Nederland