078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

 

Als Vlaamse partners van het ROADMAP-project werken DGZ en ILVO aan case-studies in de varkens- en de vleeskalverhouderij. Op termijn zullen daarvoor ‘action labs’ worden opgericht.

Wat is ROADMAP?

Ongeveer een jaar geleden ging het Europees project ROADMAP van start. ROADMAP maakt deel uit van het Horizon 2020 programma, een van de grootste onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de Europese Unie. Voor dit project werken 17 instellingen uit tien verschillende landen samen. De naam van dit project geeft al een mooie samenvatting van de algemene doelstelling ervan: ‘Rethinking OAntimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production’ ofwel ‘Herdenken van Antibacteriële Besluitvormingssystemen in het Beheer van Dierlijke Productie’. ROADMAP wil de overstap naar een verantwoord gebruik van antibiotica in de dierlijke productie bevorderen, om zo de selectie en verspreiding van antibioticaresistentie in te dijken. Het project zal dit verwezenlijken door de bestaande beslissingssystemen voor gebruik van antibiotica en het huidige dierengezondheidsbeleid te herbekijken, mogelijkheden uit te denken en deze uit te testen om het antibioticagebruik binnen de dierlijke productie te veranderen (zie figuur). Omdat heel wat factoren een rol spelen in het gebruik van antibiotica, zet ROADMAP in op een interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende schakels van de voedselketen én de sociale, economische en diergeneeskundige wetenschappen. Enkele kernwoorden binnen ROADMAP zijn: innovatie, multi-actor, samenwerking en co-creatie tussen verschillende stakeholders. Verder wil ROADMAP kennisuitwisseling en verandering stimuleren door duurzame en toepasbare oplossingen aan te bieden.


Afbeelding: ROADMAP zal de bestaande beslissingssystemen voor antibioticagebruik en het bestaande dierengezondheidsbeleid herbekijken en nieuwe mogelijkheden bedenken en uittesten om antibioticagebruik binnen de dierlijke productie te veranderen.

Hoe zullen DGZ en ILVO dit aanpakken?

Binnen ROADMAP werken DGZ en ILVO case-studies uit voor de Vlaamse varkens- en vleeskalverhouderij om verder te helpen om verantwoord om te gaan met antibiotica. In de zoektocht naar innovatieve oplossingen benaderen we de volledige keten. Zo zullen DGZ en ILVO dit najaar alvast de betrokken stakeholders uitnodigen om mee op zoek te gaan naar oplossingen. Er zal gefocust worden op strategieën waarin de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, dierenartsen en veehouders centraal staat. Want alleen door een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen kan een verstandig antibioticagebruik gerealiseerd worden. In een tweede fase willen we de uitwerking van de strategieën in de praktijk bevorderen, in samenspraak met de betrokken actoren. Er volgen ook nog oproepen tot deelname aan “action labs”, waar innovatieve oplossingen kunnen worden uitgetest.

In de toekomst mag u geregeld informatie verwachten van DGZ en ILVO over het verdere verloop en de resultaten van het project. Bent u nu al geïnteresseerd in het ROADMAP-project? Volg dan alle nieuws op Twitter @ROADMAP_H2020 en op de projectwebsite: https://www.roadmap-h2020.eu, waar je lid kunt worden van de Stakeholders' Community.

 

Contactpersonen voor ROADMAP

Het ROADMAP-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817626.

Lees ook:

Onder de noemer ‘Proud Without’ (verwijst naar trots zonder gebruik van antibiotica) worden Actie Labo’s (‘Action Labs’) georganiseerd om oplossingen te zoeken om de veehouder te ondersteunen in een verantwoord gebruik van antibiotica. Ben jij varkenshouder of dierenarts en wil je graag je ideeën delen? Meld je dan aan voor de ROADMAP-brainstorm “Proud Without”.