078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Binnen het Europees ROADMAP-project engageren DGZ en ILVO zich om met de betrokken stakeholders (innovatieve) strategieën uit te denken om verantwoord om te gaan met het gebruik van antibiotica binnen de veeteelt, en de verspreiding van antibioticaresistentie tegen te gaan. En deze strategieën daarna uit te werken. Nu de eerste fase is achter de rug is, waarbij tijdens de Living Labs de oorzaken van gebruik die de sector als eerste wil aanpakken werden gedefinieerd, gaan we nu aan de slag in de Actie Labo’s (afgekort: AL) om oplossingen verder vorm te geven en uit te testen.

Het eerste AL kreeg de naam #TrotseVarkenshouder en focust op de veehouder zelf. Het tweede AL focust op de samenwerking tussen veehouder, dierenarts en andere adviseurs en werd daarom toepasselijk #SamenTrots gedoopt.

#TrotseVarkenshouder

In deze sessies focussen we op wat de varkenshouder kan doen. Hiervoor willen we inzetten op enerzijds sensibilisatie van de varkenshouder en anderzijds op het ‘Meten is Weten’-principe. Met sensibilisatie willen we de varkenshouders bewust maken van het belang en het effect van maatregelen die kunnen genomen worden in het streven naar een zo verantwoord mogelijk antibioticagebruik. Onder de noemer ‘Meten is Weten’ willen we nagaan welke bedrijfsparameters het meest interessant zijn om op te volgen en hoe deze gegevens kunnen gebruikt worden om het antibioticagebruik te beïnvloeden. Zo willen we onder andere inzetten op een goed euthanasiebeleid dat rekening houdt met de huidige wettelijke beperkingen. Verder willen we de arbeid en kostprijs voor de toediening van antibiotica vergelijken met de toediening van vaccins en nagaan welke gegevens (bv. slachthuisbevindingen) hierbij een toegevoegde waarde kunnen zijn.

Ben jij varkenshouder en wil je je steentje bijdragen in de strijd tegen resistentie op een stapsgewijze manier? Dan ben jij de meest geschikte persoon om aan te geven wat wel en niet haalbaar en/of nuttig kan zijn en hoe we dit kunnen implementeren in de praktijk.

Meld je nu aan voor het Actie Labo #TrotseVarkenshouder, deel jouw ideeën en werk ze samen met ons uit. Door je aan te melden word je uitgenodigd voor de eerstvolgende sessie van #TrotseVarkenshouder. Je kunt kiezen tussen de sessie van 2 juli 2021 van 15u tot 17u bij DGZ in Torhout en de sessie op 6 juli 2021 van 15u tot 17u bij DGZ in Lier.

#SamenTrots

Ook de dierenarts en andere sectoradviseurs spelen een belangrijke rol in het verantwoord omgaan met antibiotica. In het Actie Labo #SamenTrots willen we dan ook samen op zoek gaan naar manieren waarop je als dierenarts en adviseur een eenduidig advies kunt formuleren naar de varkenshouders toe, en dit in een optimale samenwerking met hen. Met #SamenTrots willen we enerzijds inzetten op een constructief overleg tussen alle partijen en anderzijds een basisplan of beslisboom op stellen voor het gebruik van antibiotica die kan dienen als leidraad bij de begeleiding van de veehouder.

Ben jij dierenarts of adviseur en wil je hieraan meewerken?
Meld je dan nu aan voor het Actie Labo #SamenTrots door op de link onderaan dit bericht te klikken. Door je aan te melden word je uitgenodigd van zodra de eerstvolgende sessie van #SamenTrots doorgaat (een precieze datum voor deze digitale vergadering ligt nog niet vast).

Verder op onze website vind je meer gedetaillerde info over het volledige ROADMAP-project.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Caroline Bonckaert via e-mail: caroline.bonckaert@dgz.be.

Het ROADMAP-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817626.