Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Wat verandert er?

  • De resultaten van de analyses worden voortaan uitgedrukt in S/P%. Een waarde hoger dan 45% wordt als positief beschouwd.
  • Vanaf nu kan je als dierenarts zelf bepalen hoeveel monsters je laat analyseren, terwijl de analyse voorheen gebeurde per pakket van 10 bloedmonsters.
    Toch raden we aan om per monstername minstens 10 bloedmonsters aan te leveren. De test is namelijk ontwikkeld om een groepsdiagnose te stellen en de resultaten zeggen weinig over een individueel dier. Resultaten van analyses bij minder dan 10 dieren kunnen hierdoor een verkeerd beeld geven.
  • Aangezien het aantal monsters vrij te kiezen is, zal er ook gerekend worden met een tarief per monster. De actuele tarieven zijn terug te vinden in de tarievenlijst.