078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier
  • Afrikaanse varkenspest

Ondanks het feit dat België zijn vrije status herwonnen heeft, blijft de verhoogde waakzaamheid van kracht. In dit kader worden de dierenartsen blijvend gestimuleerd vanuit FAVV en vanuit DGZ om vooraleer een behandeling te starten bij meer dan één varken, steeds bloedmonsters te nemen voor onderzoek AVP. Tot en met juni 2022 was het ook mogelijk om hiervoor een kadaver te laten onderzoeken, maar vanaf 1 juli vergoedt het FAVV enkel nog onderzoek op de bloedmonsters.

In het kader van de verhoogde waakzaamheid onderzocht DGZ in 2022 serummonsters van 2.393 Vlaamse varkensbedrijven. Dit is een lichte daling in vergelijking met het aantal onderzochte bedrijven in 2021 (2.661 bedrijven) en 2020 (2.538 bedrijven). Het aantal varkens dat in het kader van verhoogde waakzaamheid voor autopsie bij DGZ aangeboden werd, is in 2022 met 1.356 onderzochte varkens in 974 verslagen sterk teruggevallen ten opzichte van 2021 (3.374 dieren, 2.353 verslagen) en 2020 (2.247 dieren, 1.514 verslagen). De stopzetting van de vergoeding vanaf juli 2022 speelt hierin een cruciale rol.

  • PRRSV

Binnen het PRRS-programma worden verschillende PRRS-Monitors aangeboden: de PRRS-Monitor Biggen, Vleesvarkens, Varkensbedrijf en  Opfokvarkens. Alle informatie over deze monitors is terug te vinden op deze pagina op onze website.

In 2022 namen 208 bedrijven deel aan de PRRS-Monitors. Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren (112 bedrijven in 2019, 111 in 2020 en 136 in 2021). Eenendertig bedrijven namen voor het eerst deel in 2022. In het totaal werden 277 PRRS-monitors biggen uitgevoerd. Tweeëntwintig en een halve procent van de deelnemende bedrijven in 2022 is negatief, dit percentage is ongeveer hetzelfde als de voorgaande jaren.

  • Aujeszky

België behoudt in 2022 zijn ziektevrije statuut voor de ziekte van Aujeszky. Bij het verhandelen van levende varkens naar (delen van) lidstaten die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky of die een eradicatieprogramma hebben dat goedgekeurd is door de Europese Commissie moeten voor deze ziekte bijkomende garanties gegeven worden.

Alle varkensbedrijven in België hebben een officieel vrij A4-statuut. Op deze bedrijven heeft geen enkel varken antistoffen tegen het wildvirus van Aujeszky, is er minstens de laatste twaalf maanden niet meer gevaccineerd en zijn er geen gevaccineerde varkens aangevoerd. Toch circuleert het virus nog bij wilde everzwijnen in ons land. Daarom is permanente waakzaamheid nodig.

  • Salmonella

Net zoals in de voorgaande jaren was ook in 2022 de monofasische variant van Salmonella Typhimurium het meest geïsoleerde serotype bij varkens. Het aantal Salmonella ELISA As-onderzoeken blijft verder afnemen.