078 05 05 23

  
Het PRRS-programma richt zich met een specifieke aanpak naar de verschillende schakels van de varkenshouderij: KI-centra, fokbedrijven en conventionele bedrijven. Bij elk van deze schakels ligt de focus op een bedrijfsspecifieke aanpak om het risico op de insleep van nieuwe PRRSV-varianten te voorkomen en de interne spreiding van PRRSV te verkleinen.

In de strijd tegen PRRS is het naast een goede bioveiligheid en vaccinatie ook belangrijk om regelmatig monsters te nemen voor laboanalyse. Met de resultaten hiervan kunnen varkenshouders samen met hun bedrijfsdierenarts aan de slag om het bedrijfsmanagement tijdig en gericht bij te sturen. DGZ biedt hiervoor verschillende PRRS-Monitors aan, zodat elk bedrijf er een kan kiezen die het best aansluit bij de eigen bedrijfssituatie.

Algemene info

Om PRRS onder controle te krijgen, is de sector gestart met een ambitieus PRRS-programma. Bioveiligheid speelt hierbij een sleutelrol. Verder is het belangrijk om regelmatig de dieren te laten testen.

KI-centra

Het PRRS-programma stelt voorop dat alle KI-centra in België op termijn een PRRS-gecontroleerd statuut hebben, wat betekent dat er uitsluitend PRRSV serologisch negatief geteste beren aanwezig zijn. 

Fokbedrijven

Het PRRS-programma wil ook de fokkers van gelten en beren motiveren om de PRRS-status op hun bedrijf in kaart te brengen en te streven naar gezonde dieren die vrij zijn van PRRSV. 

Conventionele bedrijven

Voor deze bedrijven is het belangrijk om te starten met de PRRSV-bestrijding in de biggenafdeling en vervolgens de vleesvarkens en zeugen aan te pakken.

Ziekte PRRS


Het Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus (PRRSV) komt wereldwijd voor. Omdat PRRSV endemisch aanwezig is in Vlaanderen, wat betekent dat bijna alle bedrijven besmet zijn, is de kans groot dat ook jouw bedrijf met dergelijke problemen geconfronteerd wordt.