Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Gewijzigde verkeerssituatie in Torhout: hoe geraak ik bij DGZ?

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Samen met de veehouders, de bedrijfsdierenartsen, de betrokken overheden, AMCRA en haar leden engageren DGZ en MCC zich om in het nieuwe nationaal actieplan Visie 2024 blijvende inspanningen te leveren voor een verminderd antibioticagebruik.

Een greep uit onze actiepunten:

  • DGZ ontwikkelde FarmFit, dé bedrijfsmonitorings-app voor dierenarts en veehouder waarmee ze samen gerichte acties kunnen ondernemen voor een stapsgewijze verbetering van de bedrijfsgezondheid. Dierenarts en veehouder kunnen met deze app een gericht actieplan uitwerken en opvolgen om het antibioticagebruik op een duurzame manier te verminderen en tot een minimum te beperken. Meer informatie over FarmFit vind je op www.FarmFit.be.
  • DGZ zet continu in op preventieve diergeneeskunde en zet verdere stappen binnen het nieuwe actieplan om bedrijven te coachen naar verminderd antibioticagebruik. Meer bepaald naar een meer individuele bedrijfsspecifieke benadering, waarbij ook aandacht besteed wordt aan mogelijke alternatieven voor antibioticagebruik.
  • DGZ wisselt ervaringen uit op congressen en conferenties en neemt actief deel aan werkgroepen en projecten met het oog op verantwoord en minimaal antibioticagebruik. Zo is DGZ partner in het Europees ROADMAP-project rond verantwoord omgaan met antibiotica in de varkens- en rundveehouderij (verder op onze website vind je meer info over dit ROADMAP-project).
  • Jaarlijks rapporteren de laboratoria van DGZ en MCC de resultaten van antibiogrammen. Dierenartsen kunnen deze resultaten consulteren als de opmaak van een bedrijfsspecifiek antibiogram niet mogelijk is.

 

Lees meer:

Persbericht FAVV (18/11/2021): FAVV - Persbericht: Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica: Inspanningen en resultaten van de dierlijke sector binnen het “One health” perspectief

Persbericht AMCRA (18/11/2021): PERSBERICHT INTERNATIONALE WEEK VAN DE SENSIBILISERING VOOR VERSTANDIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA: INSPANNINGEN EN RESULTATEN VAN DE DIERLIJKE SECTOR BINNEN HET “ONE HEALTH” PERSPECTIEF

 

Het nieuwe antibioticumreductieplan gepubliceerd door AMCRA, de ‘Visie 2024’, voorziet nieuwe reductiedoelstellingen voor de dierlijke sector. Deze zijn ook opgenomen in het nieuwe ‘Antibioticumconvenant 2021-2024’, met engagementen van de sectoren en de overheid.

Het “Convenant tussen de federale overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” voor de periode 2021-2024 werd ondertekend door de federale overheid, vertegenwoordigd door de ministers van Volksgezondheid en van Landbouw, en door de verschillende sectororganisaties pharma.be, ABS, BFA, Boerenbond, FWA, de sectororganisaties (Landsbond Pluimvee en VEPEK), de dierenartsenverenigingen UPV, VeDa en SAVAB-Flanders, de gewestelijke raden van de Orde der Dierenartsen (NGROD en CRFOMV), de diergezondheidsorganisaties DGZ en ARSIA, de lastenboekbeheerders Belbeef, Belplume, Belpork, BVK vzw, Codiplan, MilkBE, AB Register en AMCRA. Een samenvatting van de resultaten en de activiteiten van het Antibioticumconvenant kan worden geconsulteerd in de publieke rapporten, beschikbaar op de websites van www.amcra.be en www.favv.be.