Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Nieuwe IBR-statuten

In grote lijnen zijn er binnen de nieuwe regelgeving drie statuten: (1) IBR-vrij (EU), (2)  IBR gE Negatief (al of niet met vaccinatie) en (3) geïnfecteerde bedrijven (statuut ‘Besmet’). Onderstaande tabel geeft weer welk IBR-statuut je in de loop van 2021 zal ontvangen:

Voor 21 april had ik…  Ik krijg…
I4-statuut IBR-VRIJ statuut
I3-statuut

IBR-VRIJ statuut
OF
IBR gE NEG statuut bij behoud van vaccinatie

I2(D)-statuut Statuut ‘Besmet’
I2-afmeststatuut I2-afmeststatuut (geen wijziging)

Op termijn komen er ook nieuwe statuten voor handelaarstallen en bijkomende statuten voor afmestbedrijven.

Volgende stappen

De Belgische wetgeving wordt momenteel aangepast aan het Europese beleid. Dit is een ingrijpende operatie. Op een periode van enkele maanden tijd zullen DGZ en ARSIA geleidelijk aan de nieuwe statuten implementeren, mede met de invoering van de nieuwe regels voor het behalen en behoud van de IBR-statuten.

Bedrijven die nog niet vrij zijn (I2-statuut) werden de voorbije maanden aangemoedigd om zo snel mogelijk te evolueren naar het vrije statuut en een (geldige) screening uit te voeren voor 21 april met het oog op doorgroei naar I3. Tal van veehouders konden nog op deze manier doorgroeien. Dit was echter niet voor alle rundveehouders en bedrijfsdierenartsen een haalbare kaart. Zij die na 21 april nog stappen moeten zetten naar een IBR-vrij statuut zullen moeten voldoen aan de nieuwe regels.

DGZ zal elke betrokken veehouder en bedrijfsdierenarts persoonlijk op de hoogte brengen van het nieuwe statuut en eventueel andere wijzigingen die van toepassing zijn voor hun bedrijf. Meer over dit alles zal je de komende weken ook kunnen lezen in onze nieuwsbrieven.