Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Herbesmetting op bedrijven met een IBR-vrij statuut

Hoewel we het aantal gevallen van herbesmetting nog als normaal kunnen beschouwen, is dit voor de betrokken bedrijven altijd een bijzonder zware tegenslag. Heel wat veehouders kregen na insleep te maken met een massale seroconversie waardoor zij extra hard getroffen zijn. In de overgrote meerderheid van de gevallen kon de insleep gerelateerd worden aan onveilige handel.

Positief nieuws is dat van de hervallen bedrijven er ondertussen al een groot aantal opnieuw vrij zijn. Sinds 2020 is ook de stijgende trend van bedrijven die hun vrij statuut verliezen, opnieuw gekeerd.

 

Jaar

Aantal bedrijven* insleep IBR

Jaarlijkse incidentie insleep**

% hervallers VRIJ statuut herwonnen (februari 2021)

2014

4

0,10%

100% (4 bedrijven)

2015

3

0,07%

66,6% (2 bedrijven)

2016

3

0,06%

66,6% (2 bedrijven)

2017

10

0,14%

30,3% (3 bedrijven)

2018

21

0,23%

28,5% (6 bedrijven)

2019

34

0,32%

20,5% (7 bedrijven)

2020

29

0,26%

24,1% (7 bedrijven)

*: bedrijven met tenminste 20 runderen en nog actief op 15 feb 2021
**: berekend op basis van het aantal vrije bedrijven aan het begin van kalenderjaar

Overzicht van het aantal ‘hervallers’ in de voorbije 7 jaar.

Handel blijft ook in deze fase risicovol voor IBR


De laatste zes maanden, dit is sinds de invoering van het zogenaamde mini KB IBR, testen nog te veel runderen positief bij aankoop (zie figuur hieronder). Dit wijst erop dat nog steeds vrij veel runderen IBR-drager worden tijdens het verhandelen, ook al is het verboden dat de dieren dan in contact komen met runderen van een lager statuut.

Van de 80 888 aangekochte runderen waren er 792 die positief testten. 287 bedrijven, of 6,5% van alle bedrijven die dieren aankochten, spoorden IBR-dragers op tijdens het eerste of tweede aankooponderzoek voor IBR. 196 bedrijven met positieve aankopen hadden het I3-statuut; 91 bedrijven het I2-statuut. Deze cijfers bevestigen dat bedrijven die runderen aankopen, nog steeds bijzonder alert moeten zijn.

De figuur toont het percentage IBR-dragers die ontdekt werden dankzij het aankooponderzoek in de tweede helft van 2020.