Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Op woensdagvoormiddagen is DGZ Torhout enkel bereikbaar via de Noordlaan (wegens markt)

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De impact van de nieuwe regels rond het handelsverkeer van dieren naar andere lidstaten, zoals die vastgelegd zijn in de Europese Dierengezondheidswet, is het grootst met betrekking tot IBR.

   

Handel vanuit België naar lidstaten met een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma *
 • Runderen bestemd voor de slacht

Geen voorafgaande voorwaarden wat betreft IBR

 • Runderen niet bestemd voor de slacht

De voorwaarden hangen af van het statuut van de inrichting van oorsprong.

  • De inrichting van oorsprong heeft een IBR-VRIJ statuut (I4-6 of I4-5):
   • Geen voorafgaande voorwaarden wat betreft IBR.
   • Let wel: de runderen van IBR-vrije bedrijven mogen geen contact hebben gehad met runderen met een lagere gezondheidsstatus.
  • De inrichting van oorsprong heeft een IBR gE negatief (bedrijven in transitie of met vaccinatie; I3-6, I3-5) of IBR-besmet (I2) statuut:
   • De dieren zijn gedurende ten minste 30 dagen voor vertrek in een erkende quarantaine-inrichting gehouden;
   • De dieren zijn ook getest met een negatief serologisch resultaat voor antilichamen tegen volledig BoHV-1;
   • De test is uitgevoerd op een monster dat minstens 21 dagen na het begin van de quarantaine genomen werd.
    
Praktische regeling in geval van passage via een verzamelcentrum (markt)

Ter herinnering: de passage via een verzamelcentrum (markt) kan leiden tot het verlies van een hoger statuut van een rund. In een verzamelcentrum krijgen namelijk alle dieren die er aanwezig zijn het statuut van het dier met het laagste statuut.

Dit betekent dat, als IBR-vrije dieren op eenzelfde plaats worden samengebracht met niet IBR-vrije dieren, al deze dieren niet gecertificeerd kunnen worden voor het intracommunautaire handelsverkeer van fok- en gebruiksrunderen naar andere lidstaten met een goedgekeurd bestrijdingsprogramma. De handelaars en de organisatoren van erkende verzamelingen zullen dus steeds een keuze moeten maken wat betreft de veehandel en het doel. Als bv. certificatie van runderen naar lidstaten met een goedgekeurd programma het doel is, dient de verzameling zich te beperken tot deelname van runderen afkomstig van een bedrijven met een IBR-vrij statuut.

 

Handel vanuit België naar lidstaten zonder goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma *

Bovenstaande regels zijn niet van toepassing voor handelsverkeer vanuit België naar lidstaten zonder goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma.

 

* De lidstaten met een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma zijn: België, Frankrijk (belangrijke bestemming voor België), Luxemburg, Tsjechië, Venezia Giulia (regio in Italië) en Trento ( provincie in Italië).

 

LEES MEER:

De volledige nieuwsbrieven van het FAVV kun je lezen via deze linken: