078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Bioveiligheidsmaatregelen zijn cruciaal om het risico op het binnenbrengen van dierziekten in jouw bedrijf en de verspreiding ervan naar andere bedrijven te beperken of te vermijden. Het beperken van de toegang tot jouw bedrijf en stallen voor bezoekers is een effectieve maatregel. Vooral bezoekers die mogelijk in contact komen met dieren van andere bedrijven houden een risico in voor het binnenbrengen van ziekten op jouw bedrijf. Ook de kadaverophaler van DGZ, die instaat voor het ophalen van kadavers en abortussen, behoort tot deze categorie erfbetreders. Ophalingen gebeuren namelijk steeds in een ophaalronde waarbij verschillende bedrijven worden bediend, vooraleer de opgehaalde karkassen naar DGZ worden gebracht voor autopsie of monstername.

Jouw rol in bioveilige kadaverophaling

Jij kunt bijdragen aan een bioveilige werking van onze ophaaldienst door:

  • Kadavers klaar te leggen voor de ophaler op een goed zichtbare en goed bereikbare plaats, zo dicht mogelijk bij de openbare weg.
  • Ervoor te zorgen dat de kadaverophaalplaats verhard en gemakkelijk te ontsmetten is.
  • Toegang van andere dieren van het bedrijf tot de ophaalplaats te voorkomen.

Meer info of een ophaling aanvragen