078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier


Vraag een ophaling aan met ons webformulier

  
Als je een ophaling aanvraagt vóór 9 uur, dan gebeurt de ophaling nog op de dag van de aanvraag. Een ophaling die je aanvraagt na 9 uur, gebeurt de volgende werkdag.

Een ophaling aanvragen via de helpdesk

Je kunt een ophaling ook aanvragen door contact op te nemen met onze helpdesk

Welke info heeft DGZ nodig voor een kadaverophaling?

Bezorg ons altijd de volgende gegevens voor een vlotte verwerking van je aanvraag:

 • beslagnummer, naam en adres van de veehouder;
 • het adres van ophaling;
 • een (mobiel) telefoonnummer waarop je altijd bereikbaar bent;
 • gegevens dierenarts;
 • informatie over de op te halen dieren: diersoort, geschat gewicht, aantal;
 • facturatieadres.

Vermeld bij een aanvraag voor een ophaling steeds duidelijk op welk adres het kadaver moet opgehaald worden.

Geef altijd het correcte aantal dieren en het gewicht door, zodat wij een juiste inschatting kunnen maken van de belading van de wagens. Heb je een bijkomend dier dat moet opgehaald worden, vragen we ook om dit altijd te melden aan onze helpdesk.

Gebruik bij voorkeur ons webformulier om een ophaling aan te vragen, zodat we steeds over de info beschikken die nodig is om de ophaling goed te laten verlopen. Via het webformulier kun je ook meteen het ingevulde aanvraagformulier mee opladen.

Waar moet je bij de ophaling rekening mee houden?

 • Pluimvee, konijnen en biggen tot 10 kg kunnen levend opgehaald worden op voorwaarde dat ze verpakt zitten in een degelijke kartonnen doos met voldoende verluchting.
 • Er worden noch grote levende dieren, noch levende kleine huisdieren meegenomen. Runderen, kleine herkauwers en zwaardere varkens die nog in leven zijn, worden door de dierenarts vooraf op het bedrijf geëuthanaseerd.
 • De kans om tot een diagnose te komen is het grootst wanneer de aangeboden kadavers vers zijn. Bovendien is het belangrijk om de kadavers zorgvuldig te selecteren zodat ze representatief zijn voor het bedrijfsprobleem.

Waar laat je de dieren achter voor ophaling?

 • De ophaalplaats ligt – om besmetting van je andere dieren te voorkomen – zo ver mogelijk verwijderd van de stallen en zo dicht mogelijk bij de openbare weg. Onze ophaalkoerier komt niet op het bedrijf. Denk eraan om na de ophaling de ophaalplaats te reinigen en te ontsmetten!
 • Ongeveer 15 à 30 minuten vóór de ophaling van je dier(en) zal onze koerier je telefonisch contacteren zodat je de krengen/dozen naar de ophaalplaats kunt brengen. Zorg er dus steeds voor dat je bij de aanvraag van de ophaling een telefoonnummer bezorgt aan DGZ waarop je altijd bereikbaar bent.
 • Kleine huisdieren worden enkel bij de dierenarts opgehaald, niet bij de eigenaar.

Welke documenten geef je mee?

 • Je bezorgt onze ophaalkoerier het aanvraagformulier (verder op onze website vind je de aanvraagformulieren voor alle diersoorten)voor autopsie, ingevuld door de dierenarts en het paspoort indien het een rund ouder dan 7 dagen betreft. De dag zelf kan dit ook via mail naar helpdesk@dgz.be. Om tijdens de autopsie alle handelingen te kunnen uitvoeren om nadien de correcte analyses te kunnen opstarten, is het belangrijk dat de autopsiedierenartsen het aanvraagformulier hebben vóór ze de autopsie starten. Aanvragen die ná de autopsie binnen komen hebben daarom geen garantie op uitvoering.
 • Je ontvangt van onze koerier een dubbel van het ophaaldocument (borderel voor traceerbaarheid van dierlijk afval…) aangevuld en ondertekend door onze koerier en jezelf.

Hoeveel kost het om dieren te laten ophalen voor autopsie?