Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

 

Dat de ROADMAP kick-off een succes was, werd bevestigd door de resultaten van een bevraging bij het afsluiten van het digitale overleg. 65% van de deelnemers gaf aan geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan het vervolg van het project. De overige gaven aan het nog niet te weten.

Wat houdt ROADMAP juist in?

De stakeholdersmeeting startte met een toelichting over het project ROADMAP. DGZ en ILVO engageren zich als partners in dit Europees project om met de betrokken stakeholders, aanwezig in deze meeting,  innovatieve strategieën uit te denken en samen uit te werken. Het doel? Verantwoord omgaan met het gebruik van antibiotica binnen de veeteelt, en de verspreiding van antibioticaresistentie tegengaan. In Vlaanderen werken DGZ en ILVO hiervoor aan case-studies in de varkens- en de vleeskalverhouderij, waarvoor ‘Living Labs’ en ‘Action Labs’ zullen worden opgericht. Het doel van een Living Lab is dat een groep stakeholders een of meerdere diagnoses van het huidig beslismodel rond antibiotica stelt. Zo’n Living Lab is gefocust op de gebruikers en heeft een innovatieve, multidisciplinaire en multi-actor aanpak. De ideeën die voortkomen uit de Living Labs worden daarna verder uitgewerkt in één of meerdere Action Labs. Daarin gaan de stakeholders aan de slag om de mogelijke oplossingen voor de diagnoses uit te werken en te testen.

Verder op onze website vind je meer gedetailleerde info over het ROADMAP-project.


Afbeelding: Resultaten per stakeholdersgroep en globale impacts (rode streepjescirkels) die verwacht worden binnen het ROADMAP-project. 

Wie zijn de betrokken stakeholders?

Om een totaalbeeld te krijgen van de stakeholders die op één of andere manier betrokken zijn in het huidige antibioticum-beslismodel, stelde ILVO een stakeholdermapping op die werd voorgelegd tijdens de stakeholdermeeting. Een groot aantal organisaties, sector breed, die ook aanwezig waren op deze meeting, zijn ook opgenomen in die mapping. Het gaat om veehouders, dierenartsenverenigingen, overheden, wetenschappelijke instellingen, consumentenorganisaties, lastenboeken, retailers, landbouworganisaties, enzovoort. Op basis van de input van de deelnemers over de belangrijkste actoren, eventueel ontbrekende stakeholders en de rol van de verschillende organisaties kan deze mapping verder aangevuld worden.

Feedback van de stakeholders

De eerste meeting had vooral als doel de stakeholders te laten kennis maken met het project. Toch gaven de betrokken partijen ook al heel wat nuttige input tijdens deze meeting. Deze zal meegenomen worden in het verdere verloop van het project. Zo wordt onder andere benadrukt dat maatregelen voor een vermindering van antibioticumgebruik niet ten koste mogen gaan van dierengezondheid, dierenwelzijn en voedselverspilling. En dat het een mogelijke oplossing zou zijn om ‘geen productiviteitsverschil’ door te trekken naar ‘geen inkomensverlies’. Ook wordt er gesteld dat er moet nagedacht worden over de terminologie, dat men bijvoorbeeld best spreekt over ‘vlees geproduceerd zonder gebruik van antibiotica’ in plaats van over ‘antibiotica-vrij vlees’.


Afbeelding: Tijdens de digitale kick-off konden de deelnemers onder andere aan de hand van een ‘Digitaal prikbord’ op een interactieve manier input leveren.

Tot slot suggereerden de stakeholders om niet alleen te zoeken naar praktische en haalbare oplossingen maar ook een Living Lab op te starten waarin een meer filosofische benadering kan plaatsvinden.

En nu?

Nu gaan DGZ en ILVO aan de slag met de Living Labs en de Action Labs. In december dit jaar zullen de eerste Living Labs doorgaan. Op 8 december zal deze voor vleeskalveren plaatsvinden en op 15 december die voor de varkenssector. Geïnteresseerde stakeholders kunnen hiervoor contact opnemen met :

Het ROADMAP-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817626.