Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Vanaf april 2021 wijzigt de naamgeving van de IBR-statuten. Voor het gros van de rundveebedrijven verandert enkel de naam van hun statuut; inhoudelijk verandert er voor hen in eerste instantie niets. In een latere fase zal er ook een nieuw statuut komen voor afmestbedrijven en voor handelsstallen. Hierover verneem je meer in volgende berichten.

Welke nieuwe IBR-statuten zijn er?

In grote lijnen zijn er drie statuten: (1) IBR-vrij (EU), (2)  IBR gE Negatief (al of niet met vaccinatie) en (3) besmette bedrijven. Het doel van de sector is dat alle Belgische rundveebedrijven tegen september 2026 over het statuut IBR-vrij (EU) beschikken.

1. Statuut “IBR-vrij (EU)”

Alle bedrijven die het IBR I3- of I4-statuut behaald hebben vóór 21 april 2021, ontvangen automatisch het statuut “IBR-vrij (EU)”. Ze hoeven hiervoor geen extra actie te ondernemen.

Op bedrijven met het statuut “IBR-vrij (EU)” kunnen er nog gevaccineerde runderen aanwezig zijn. Vanaf 21 april 2021 dient er echter gestopt te worden met vaccinatie. Bedrijven die verkiezen te blijven vaccineren, krijgen het statuut “IBR gE negatief met vaccinatie”. 

> Hoe kan je het statuut “IBR-vrij (EU)” behalen na 21 april 2021?

Dit statuut kan je behalen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Op het bedrijf zijn er al minstens 12 maanden geen IBR-dragers meer aanwezig.
  • Je moet 2 volledig negatieve screenings van alle runderen ouder dan 12 maanden kunnen voorleggen.
  • Op je bedrijf is er de laatste 2 jaar niet meer gevaccineerd tegen IBR.

> Hoe kan je het statuut “IBR-vrij (EU)” behouden?

  • Bedrijven die in april 2021 meer dan 3 jaar hun I3- of I4-statuut hebben, blijven jaarlijks een opvolgingstest (steekproef) doen zoals nu.
  • Bedrijven die het I3- of I4-statuut minder dan 3 jaar geleden verkregen, zullen - afhankelijk van de datum waarop ze dit statuut bekwamen – na een, twee of drie jaar een volledige screening van alle dieren ouder dan 24 maanden moeten uitvoeren.
  • Overwegend melkleverende bedrijven kunnen ongeacht de datum waarop ze het vrije statuut verkregen, hun vrij statuut behouden op basis van periodiek tankmelkonderzoek.

> Wat met aankoop en verkoop?

Deze bedrijven kunnen runderen kopen van een ander bedrijf met het statuut “IBR-vrij (EU)” of “IBR gE negatief, mits ze tweemaal een bloedonderzoek laten uitvoeren bij de aangekochte dieren en deze dieren in quarantaine plaatsen. Er zijn geen specifieke restricties voor verkoop.
 

2. Statuut IBR gE negatief”  (al of niet met vaccinatie)

Dit is het statuut voor bedrijven waar er geen IBR-dragers meer aanwezig zijn maar die het statuut “IBR-vrij (EU)” nog niet behaald hebben.

Vaccinatie op deze bedrijven blijft toegelaten tot april 2024. Vanaf september 2026 zal het statuut IBR gE negatief”  niet langer toegelaten zijn.

> Hoe kan je het statuut IBR gE negatief”  behalen en behouden?

Om dit statuut te behalen of behouden, moet je op je bedrijf jaarlijks een screening uitvoeren van alle runderen ouder dan 12 maanden. Opvolging van je statuut kan ook via tankmelk.

> Hoe kan je evolueren naar een statuut “IBR-vrij (EU)”?

Nadat er gedurende een periode van twee jaar geen IBR-vaccinaties meer werden uitgevoerd, kan je het statuut “IBR-vrij (EU)” behalen.

> Wat met aankoop en verkoop?

Bedrijven met het statuut “op weg naar IBR-vrij (EU)” kunnen runderen kopen van een bedrijf met het statuut “IBR-vrij (EU)” of het statuut “IBR gE negatief”, mits ze een dubbel aankooponderzoek uitvoeren en de dieren afzonderen. Deze bedrijven kunnen dieren verkopen aan een bedrijf met statuut “IBR-vrij (EU) mits isolatie en een gunstig onderzoek voor verkoop. 

3. Besmette bedrijven 

Dit zijn rundveebedrijven met het “oude” I2-statuut (I2, I2D). Op deze bedrijven is vaccinatie voor IBR verplicht. Vóór oktober 2023 moeten ze ook alle IBR-dragers verwijderen.

Het doel van de sector is dat alle besmette bedrijven voor eind 2024 minstens het statuut IBR gE negatief hebben behaald. Er worden enkel uitzonderingen voorzien voor bedrijven waar recent een nieuwe IBR-insleep is gedetecteerd. De voorwaarden worden later bepaald.

> Wat met aankoop en verkoop?

Besmette bedrijven kunnen alle runderen, ongeacht hun origine, aankopen mits ze een dubbel aankooponderzoek en primovaccinatie bij aankomst laten uitvoeren en de dieren bij aankomst in quarantaine plaatsen. Runderen van besmette bedrijven (ongeacht of ze IBR-dragers zijn of niet) kunnen vanaf het najaar enkel rechtstreeks afgevoerd worden naar het slachthuis. Nuchtere kalveren kunnen vandaag nog afgevoerd worden naar vleeskalverbedrijven.

Meer over dit alles zal je de komende weken kunnen lezen in onze nieuwsbrieven.