078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Wat houdt deelname in?

Het project, waarbij we ons richten op de gezondheid en het management van de biggen in de biggenafdeling, bestaat uit verschillende deelprojecten. In elk van die onderdelen focussen we op een of meerdere van onderstaande aspecten waarvan we weten dat ze een belangrijke rol spelen in het antibioticagebruik:

  • de weerbaarheid van de pas geboren biggen (biestmanagement)
  • onderzoek naar de aanwezigheid van infecties bij de zuigende of gespeende biggen
  • reiniging en ontsmetting (infectiedruk)

Eens je ingeschreven bent, plannen we eerst een verkennend bezoek samen met je bedrijfsdierenarts. Daarbij bespreken we het verloop en bepalen we samen voor welk onderdeel van het project jouw bedrijf in aanmerking komt. Hierna volgt een begeleiding aangepast aan het gekozen traject en de noden van jou en je bedrijf. Samen nemen we het antibioticagebruik op je bedrijf onder de loep en trachten het te reduceren met het oog op een betere gezondheid. Uiteraard houden we hierbij steeds rekening met de praktische en financiële mogelijkheden.

Dankzij de tussenkomst van ROADMAP zijn de kosten voor de varkenshouder deels vergoed door het project. 

    

Wens je meer info of heb je interesse om deel te nemen?

Contacteer een van onze varkensdierenartsen:

Het ROADMAP-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817626.