Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

PRRS heeft een grote economische impact op de varkenshouderij. Al sinds 2015 bindt de sector de strijd aan tegen dit virus. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van PRRS-monitoring op varkensbedrijven. Verschillende monitoringschema’s worden hiervoor aangeboden waarvan de PRRS-Monitor Biggen reeds lang gekend is en veelvuldig ingezet wordt. En nu is er dus ook het Samenvattend Rapport Beren PRRS-Monitor.

Het Rapport Beren PRRS-Monitor bevat een mooi overzicht van de evolutie van de PRRSV-situatie bij de bemonsterde beren op het bedrijf. Alle bloedmonsters die in het kader van het PRRS-programma onderzocht worden op antistoffen tegen PRRSV en geïdentificeerd worden als ‘beer’, worden in het rapport opgenomen.

Je krijgt een overzichtelijk weergave van alle resultaten van de serologische onderzoeken van de afgelopen twee jaar, met een maximum van 24 monsternames (zie fig. 1). Behalve deze grafiek bevat het rapport ook meer gedetailleerde informatie per monstername en van bepaalde beren. Dankzij al deze informatie wordt een intensieve opvolging van het bedrijf mogelijk, en dit op een wel zeer gemakkelijke manier.

Samenvattend rapport beren PRRS-Monitor_evolutie klant

Figuur 1: Dit rapport geeft in één grafiek op een overzichtelijke manier alle resultaten weer van de serologische onderzoeken naar PRRSV van de afgelopen 2 jaar, met een maximum van 24 monsternames.

Tot slot voorziet het rapport ook nog een overzicht van alle resultaten van onderzoeken naar PRRSV van (opfok)beren binnen de PRRS-Monitor van de voorbije 2 jaar. Hieruit leren we bijvoorbeeld dat slechts een klein deel van de onderzochte beren nog antistoffen bezitten tegen PRRSV, het overgrote deel is al negatief (zie fig. 2). Dit is alvast een belangrijke stap vooruit in het onder controle houden van PRRS op de Belgische varkensbedrijven.

Samenvattend rapport beren PRRS-Monitor evolutie algemeen

Figuur 2: Het overgrote deel van de onderzochte monsters van beren binnen de PRRS-Monitor heeft al een negatief resultaat.

Vorige maand verstuurde DGZ een eerste versie van dit rapport naar 66 bedrijven die de afgelopen twee jaar minstens 1 keer onderzoek deden naar het voorkomen van antistoffen tegen PRRSV bij (opfok)beren in het kader van het PRRS-programma. Vanaf nu krijgen alle deelnemende bedrijven en hun bedrijfsdierenartsen het rapport na iedere monstername.

Lees meer over het PRRS-programma en de verschillende monitorsystemen.


Wil jij ook de PRRSV-situatie bij de beren of andere diercategorieën op jouw bedrijf in beeld te brengen en opvolgen?

Bespreek dit dan met jouw dierenarts.