Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Omdat we weten dat naast een goede bioveiligheid, een regelmatige monitoring een belangrijke rol speelt in de aanpak van PRRSV, bieden we al enige tijd verschillende PRRS-Monitors aan (Biggen, Vleesvarkens en Varkensbedrijf). Zo geven we elk bedrijf de kans te kiezen voor een monitor die het best aansluit bij zijn bedrijfssituatie. Om nog meer bedrijven van dienst te zijn, breiden we deze monitoring vanaf januari 2021 dus verder uit met de gloednieuwe PRRS-Monitor Opfokvarkens.

In deze nieuwe monitor bemonstert de bedrijfsdierenarts 3 keer per jaar telkens 5 of 10 dieren in 4 verschillende diercategorieën, meer bepaald: de gespeende biggen, de biggen aan het einde van de biggenafdeling, de jonge opfokvarkens en de oudere opfokvarkens. Standaard wordt in deze serummonsters gezocht naar PRRSV aan de hand van PCR-onderzoek op een pool van 5 monsters. Vinden we virus terug, dan wordt de PRRS-stam getypeerd. Zo kan je te weten komen of er een nieuwe stam op je bedrijf is binnengekomen of als het dezelfde stam is die steeds blijft circuleren.

Bijkomend kan je, wanneer de dieren niet gevaccineerd worden tegen PRRSV, voor elke leeftijdsgroep kiezen om de monsters individueel te laten onderzoeken op de aanwezigheid van antistoffen tegen het PRRS-virus met behulp van ELISA-onderzoek.

Na elke bemonsteringronde krijg je een rapport met een overzicht van de PRRS-resultaten van je bedrijf.

Tabel: overzicht van monitoringsschema PRRS-Monitor Opfokvarkens

LEEFTIJDSCATEGORIE PCR - virus
(standaard)
ELISA - antistoffen
(optie*)
Gespeende biggen 5 of 10 bloedmonsters 5 of 10 bloedmonsters
Biggen biggenafdeling 5 of 10 bloedmonsters 5 of 10 bloedmonsters
Jonge opfok 5 of 10 bloedmonsters 5 of 10 bloedmonsters
Oude opfok 5 of 10 bloedmonsters 5 of 10 bloedmonsters

* optioneel aan te duiden op aanvraagformulier

Schrijf in voor PRRS-Monitor Opfokvarkens

Wil je PRRS op jouw bedrijf aanpakken? Neem dan deel aan deze nieuwe PRRS-Monitor Opfokvarken of aan één van de reeds bestaande PRRS-Monitors: PRRS-Monitor Biggen, Vleesvarkens of Varkensbedrijf.

Voor elk van deze Monitors voorziet het Sanitair Fonds via het PRRS-programma extra ondersteuning onder de vorm van een financiële tussenkomst in de analyses (8,5 euro per ELISA PRRS (antistoffen) en 31,5 euro per PCR PRRS (virus)).