078 05 05 23

  
PRRS
V is een virus dat voor ernstige economische verliezen kan zorgen op het varkensbedrijf. Uit studies blijkt duidelijk dat er een verschil is in technische en economische parameters tussen bedrijven waar PRRSV wel of niet voorkomt. 

Vaak blijft deze ziekte circuleren in de biggenafdeling, waardoor de infectie in stand gehouden wordt op het bedrijf. Daarom is het voor de conventionele varkenshouders belangrijk om te starten met de PRRSV-bestrijding in de biggenafdeling. Daarna zijn de vleesvarkens en de zeugen aan de beurt.

Afhankelijk van de situatie op je bedrijf kan je deelnemen aan de PRRS-Monitor Biggen, PRRS-Monitor Vleesvarkens of PRRS-Monitor Varkensbedrijf. 

Kies de monitor op maat van je bedrijf:

PRRS-Monitor Biggen

Om de gezondheidsstatus van het bedrijf te optimaliseren, is het noodzakelijk om als eerste stap de ziektedruk op de biggenafdeling in beeld te brengen. Met de PRRS-Monitor Biggen heb je een nuttig instrument om de aanwezigheid van PRRSV te meten. Op basis van de resultaten van deze meting kan je samen met je bedrijfsdierenarts de situatie op je bedrijf daadwerkelijk aanpakken. 

De PRRS-Monitor Biggen wordt driemaal per jaar uitgevoerd op 20 bloedmonsters genomen in de biggenafdeling (zie onderstaand schema). 

 • Nadat een varkenshouder zich ingeschreven heeft voor de PRRS-Monitor Biggen, informeert DGZ de varkenshouder en de bedrijfsdierenarts dat de inschrijving is geregistreerd. 
 • De bedrijfsdierenarts bemonstert 3 keer per jaar 20 biggen in de biggenafdeling verdeeld over 2 leeftijdscategorieën (zie schema hieronder). 
 • Standaard worden alle bloedmonsters in het labo onderzocht op aanwezigheid van PRRSV (via PCR-onderzoek). Hiervoor zullen de monsters per 5 worden gepoold, zodat er per leeftijdscategorie 2 pools onderzocht worden. 
 • Als er virus wordt gevonden, zal er een sequenering plaatsvinden om de PRRSV-stam te typeren. Zo kan men nagaan of er nieuwe stammen op het bedrijf binnenkomen of steeds dezelfde stam circuleert en gevonden wordt.  
 • Bijkomend kunnen de varkenshouder en zijn dierenarts ervoor kiezen om op de 10 monsters afkomstig van de oudste biggen ook individueel antistoffen tegen PRRSV te laten bepalen (met ELISA). Dit is enkel nuttig voor biggen die niet gevaccineerd zijn tegen PRRSV. Let wel, deze test moet de dierenarts bijkomend aanvragen op het aanvraagformulier. 
 • Nadat de analyseresultaten bekend zijn, krijgt iedere deelnemer een rapport waarmee de PRRSV-status van het bedrijf opgevolgd kan worden in de tijd. 
PRRSV Begin biggenafdeling Einde biggenafdeling
Virus (PCR), standaard 10 bloedmonsters 10 bloedmonsters
Antistoffen (ELISA), optioneel aan te duiden op aanvraagformulier   10 bloedmonsters

 

PRRS-Monitor Vleesvarkens

Voor bedrijven die al een duidelijk beeld hebben van hun afdeling en waarvan de biggen reeds geruime tijd negatief zijn op het voorkomen van PRRSV (minstens 3 PRRS-Monitors Biggen uitgevoerd), is de PRRS-Monitor Vleesvarkens een bijkomende tool om verder inzicht te krijgen in de PRRS-status van het bedrijf. Uiteraard is deze Monitor ook geschikt voor vleesvarkensbedrijven waar er geen biggen aanwezig zijn. 

Ook de PRRS-Monitor Vleesvarkens wordt driemaal per jaar uitgevoerd. Voor het bemonsteringsschema worden bloedmonsters genomen (5 of 10 per leeftijdscategorie), en dit einde voormest en einde afmest (zie onderstaand schema). 

 • Nadat een varkenshouder zich ingeschreven heeft voor de PRRS-Monitor Vleesvarkens, informeert DGZ de varkenshouder en de bedrijfsdierenarts dat de inschrijving is geregistreerd. 
 • De bedrijfsdierenarts bemonstert 3 keer per jaar de vleesvarkens verdeeld over 2 leeftijdscategorieën (zie schema hieronder). 
 • Standaard worden alle monsters in het labo onderzocht op aanwezigheid van PRRSV (via PCR-onderzoek). Hiervoor zullen de bloedmonsters per 5 worden gepoold. 
 • Daarnaast worden de monsters ook standaard individueel onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen PRRSV door middel van een ELISA-test. 
 • Als er virus wordt gevonden in bloedmonsters, zal er een sequenering plaatsvinden om de PRRSV-stam te typeren. Zo kan men nagaan of er nieuwe stammen op het bedrijf binnenkomen of steeds dezelfde stam circuleert en gevonden wordt.
   
   
PRRSV via bloedmonsters Einde voormest Einde afmest
Virus (PCR) EN antistoffen (ELISA) 5 of 10 bloedmonsters (keuze van veehouder en dierenarts) 5 of 10 bloedmonsters (keuze van veehouder en dierenarts)

 

PRRS-Monitor Varkensbedrijf

Bedrijven die op hun bedrijf geen vaccinatie tegen PRRSV toepassen, én daarnaast negatieve biggen en vleesvarkens hebben, krijgen ook de mogelijkheid om de PRRSV-status van het bedrijf van nabij op te volgen aan de hand van de PRRS-Monitor Varkensbedrijf.  

De PRRS-Monitor Varkensbedrijf voorziet een systematische monitoring van de opfokdieren (gelten en beren) bij aankomst in de quarantaine gecombineerd met een monitoring van de aanwezige zeugen en varkens op het bedrijf. Varkenshouder en dierenarts kunnen kiezen om jaarlijks een uitgebreide monitor uit te voeren, of 3 keer per jaar een meer beperkte.  

 • Nadat een varkenshouder zich ingeschreven heeft voor de PRRS-Monitor Varkensbedrijf, informeert DGZ de varkenshouder en de bedrijfsdierenarts dat de inschrijving is geregistreerd. Let wel, enkel bedrijven die niet vaccineren tegen PRRSV komen in aanmerking. 
 • De bedrijfsdierenarts bemonstert systematisch alle opfokdieren bij aankomst in de quarantaine door middel van bloedname. 
 • De bedrijfsdierenarts bemonstert 1 keer per jaar of 3 keer per jaar de aanwezige varkens zoals voorzien in onderstaand schema. 
 • Standaard worden alle monsters in het labo individueel onderzocht op aanwezigheid van antistoffen tegen PRRSV (met ELISA).
   
  Bemonstering 1 keer per jaar Bemonstering 3 keer per jaar
Quarantaine opfokdieren Bloedmonster per dier Bloedmonster per dier
Zeugen 10 bloedmonsters 10 bloedmonsters
Biggen einde biggenafdeling 10 bloedmonsters /
Vleesvarkens einde voormest 10 bloedmonsters of 2 touwen /
Vleesvarkens einde afmest 10 bloedmonsters of 2 touwen 10 bloedmonsters

 

Financiering analysekosten

Voor de analyses binnen het PRRS-programma is er een tussenkomst voorzien vanuit het Sanitair Fonds. De tussenkomst bedraagt:

 • 8,5 euro per ELISA
 • 31,5 euro per PCR-analyse.

Daarnaast wordt de sequenering (typering van het virus) volledig vergoed door het Fonds. 

De bemonstering, die in samenspraak met de bedrijfsdierenarts gebeurt, is ten laste van de varkenshouder. 

Waarom deelnemen aan de PRRS-Monitor?

 • Je wil inzicht krijgen in de gezondheidsstatus van je dieren en de bedrijfsgezondheid verbeteren.  
 • Je werkt nu al planmatig samen met je bedrijfsdierenarts of je wil dit doen. 

Schrijf je hieronder dan snel in.