Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Praktisch gezien betekent dit bijvoorbeeld specifiek voor blauwtong dat dieren onder nagenoeg dezelfde voorwaarden als onder de bestaande bilaterale akkoorden zullen kunnen verhandeld worden. Ook de regelingen voor grensbeweiding blijven voorlopig van kracht. Zoals gezegd zullen de eerder aangekondigde wijzigingen met betrekking tot het IBR-programma wel geleidelijk aan doorgevoerd worden vanaf 21 april (zie nieuwsbericht van DGZ hierover).


DGZ houdt veehouders en dierenartsen op de hoogte van de volgende stappen in de verdere ontwikkelingen.

 

Lees meer:

Het meest recente persbericht van FAVV en FOD volksgezondheid over de Europese dierengezondheidswet