078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Begin deze week werden in Oost-Vlaanderen (noordwesten van Gent) via tankmelkonderzoek twee verdachte gevallen gedetecteerd. Op een van de bedrijven is IBR via bloedonderzoek bevestigd, op het andere bedrijf loopt het onderzoek nog. Rundveebedrijven in de directe buurt werden op de hoogte gebracht en kregen een opdracht tot bloedname of tankmelkanalyse om de status op hun bedrijf na te gaan. Ook deze week bleek dat een West-Vlaams rundveebedrijf te maken had met een recente IBR-besmetting. En ten slotte werd vorige week in de provincie Antwerpen een melkveebedrijf geconfronteerd met IBR-insleep. Met de publicatie van het nieuwe KB eind april gebeurt de opvolging van deze bedrijven nu verder in samenspraak met het FAVV.

Waakzaamheid geboden

Bij elk van deze inslepen zijn de oorzaken nog steeds handel en een gebrekkige bioveiligheid. We herhalen dan ook onze oproep om uiterst alert te zijn voor IBR, geen dieren aan te kopen tenzij het echt niet anders kan en om uiterst voorzichtig te zijn als je dan toch aankoopt. Hierbij zijn bioveiligheidsmaatregelen zoals isolatie alsook snelle monstername van verdachte dieren cruciaal. Hou de symptomen bij je dieren in de gaten en als een rund tekenen van hoest en/of koorts vertoont, adviseren we om de nodige diagnostische stappen (zie het onderdeel “Preventie” op de IBR-pagina op onze website) te nemen om IBR uit te sluiten. De ervaring leert ons namelijk dat een vroege detectie van IBR succesvol kan zijn om verspreiding te beperken.

DGZ blijft de situatie op de voet volgen.