Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Wat is ROADMAP?

Binnen dit Europees project engageren DGZ en ILVO zich om met de betrokken stakeholders (innovatieve) strategieën uit te denken en deze samen uit te werken. Het doel? Verantwoord omgaan met het gebruik van antibiotica binnen de veeteelt, en de verspreiding van antibioticaresistentie tegengaan. Om dit te verwezenlijken organiseerden we Living Labs. Tijdens deze Living Labs stelden we samen met de betrokken stakeholders de diagnoses van het huidig beslismodel rond antibiotica. Met andere woorden: we identificeerden de belangrijkste aspecten die een invloed hebben op het gebruik van antibiotica op varkens- en vleeskalverhouderijen.

Meer gedetailleerde info over het ROADMAP-project vind je verder op onze website.

Wat leerden we uit de Living Labs?

Per sector, varkens en vleeskalveren, organiseerden we 4 Living Labs waarin we de verschillende stakeholders samenbrachten om tijdens korte interactieve sessies de knelpunten voor een verantwoord antibioticagebruik in de varkens- en vleeskalverhouderij in kaart te brengen. Heel wat factoren spelen een rol in het gebruik van antibiotica. Daarom is de interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende schakels van de voedselketen en de sociale, economische en diergeneeskundige wetenschappen in dit project essentieel. Het is dankzij de interesse en de actieve deelname van al deze verschillende partijen dat we erin slaagden om tijdens deze Living Labs tot een concrete diagnose te komen die door de hele sector gedragen wordt.

Uit de vele onderwerpen die aan bod kwamen, selecteerden de stakeholders per sector 3 oorzaken die het verantwoord antibioticagebruik beïnvloeden en waarmee ze verder aan de slag willen gaan.

Voor de varkenssector zijn dat:

  • De darmgezondheid: Problemen met darmgezondheid komen vaak voor in de varkenshouderij. Wanneer de darmgezondheid niet optimaal is, heeft dit zijn weerslag op immuniteit van de dieren. Optimalisatie van de darmgezondheid resulteert in gezondere dieren waardoor minder naar antibiotica zal moeten gegrepen worden.
  • Het management en de bioveiligheid: Een aangepast management in combinatie met bioveiligheid verminderen het risico op (de spreiding van) infecties en zorgen op die manier voor gezondere dieren die minder behandelingen nodig hebben.
  • Het economisch aspect: Een varkensbedrijf moet ook rendabel zijn. Het financiële aspect speelt dus eveneens een rol in de keuzes die gemaakt worden.

Voor de vleeskalversector zijn dat:

  • Immuniteitsstatus van de aangeleverde kalveren: Hoe beter de opstart van het kalf onmiddellijk na de geboorte, hoe weerbaarder het kalf zal zijn en hoe kleiner de kans dat behandelingen zullen moeten worden ingezet.
  • De besmettingsgraad: Kalveren van verschillende herkomstbedrijven met een verschillende immuniteits- en infectiestatus worden samengebracht op vleeskalverbedrijven. En dat is nadelig voor de gezondheid van de dieren.
  • Het management en de bioveiligheid: Net als bij varkens zal een aangepast management in combinatie met bioveiligheid het risico op infecties beperken en zorgen voor gezondere dieren die minder behandelingen nodig hebben.

Tijd voor actie

De oorzaken die de sector als eerste wil aanpakken zijn bij deze gedefinieerd in de Living Labs en ook de eerste mogelijke oplossingen werden reeds geopperd tijdens deze bijeenkomsten. Binnenkort gaan we dan ook aan de slag in de Action Labs om die oplossingen verder vorm te geven en uit te testen. Meer info over deze Action Labs en een oproep tot deelname volgen later.

Nu al deelnemen?

Wil je nu al je steentje bijdragen aan het ROADMAP-project? Dat kan! We zijn op zoek naar enthousiaste veehouders (zie flyer) en dierenartsen (zie flyer) die hun ervaring over diergezondheid en antibioticagebruik willen delen. Interesse? Neem contact op met Fanny Baudoin via mail fanny.baudoin@ilvo.vlaanderen.be of tel: 0488 95 31 31.

Het ROADMAP-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europse Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817626. Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Europese Unie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie in deze publicatie.

QR-code Roadmap