Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Sla geen plekjes over bij reinigen en ontsmetten

Tracht om bij elke nieuwe toom te starten met een schone lei. Voer daarom tussen de tomen een grondige reiniging en ontsmetting uit. Vergeet hierbij niet om rekening te houden met moeilijk bereikbare plaatsen en besteed niet enkel aandacht aan de leefruimtes van de dieren maar ook aan de omgeving. Een voorbeeld van een belangrijk kritisch punt dat vaak vergeten wordt is het ventilatiesysteem. Vooral de ventilatiekokers, lengteventilatoren en winddrukkappen zijn moeilijk bereikbare plaatsen die vaak niet of onvoldoende gereinigd en ontsmet worden. Bovendien is Salmonella niet enkel aanwezig in mest, maar onder andere ook in eierresten, voederresten en stof. Regelmatig stof verwijderen, bijvoorbeeld op de vloer in het eiverzamellokaal maar ook op stalcomputers of de eisorteermachine, is dus aangeraden. Stof wegblazen alleen is niet voldoende omdat dit kan zorgen voor extra verspreiding.

 

Controleer en herstel geregeld de stalinventaris

Beschadigingen aan de stalinventaris zoals barsten en spleten in vloeren of wanden maar ook slecht afgesloten afvoerputjes kunnen een broeihaard vormen voor Salmonella. Bovendien bemoeilijken ze een goede reiniging en ontsmetting. Controleer de stal dus regelmatig en breng herstellingen aan waar nodig.

 

Werk all-in/all-out

Pas de all-in/all-out methode minstens per stal toe en indien mogelijk liefst op het hele bedrijf. Als er alleen dieren van dezelfde leeftijd aanwezig zijn die allemaal op eenzelfde moment worden opgezet én op eenzelfde moment worden geladen, kun je het aantal bezoeken door externen en dus ook het risico op insleep beperken. Door zo te werken, zorg je ervoor dat de stallen tegelijkertijd leeg zijn en kun je ze op hetzelfde moment reinigen en ontsmetten.

 

Let op met uitladen

Uitladen bezorgt de dieren stress, wat een hogere uitscheiding van Salmonella tot gevolg kan hebben. Bovendien vormen ook de externen die hiervoor eventueel op het bedrijf komen een risico op insleep. Laat tussentijds uitladen dus bij voorkeur achterwege. Indien dit toch gebeurt, beperk het risico dan door ervoor te zorgen dat deze bezoekers en/of werknemers bedrijfseigen overalls en schoenen aantrekken.

 

Gebruik apart materiaal per stal

Door deze maatregel toe te passen, zorg je ervoor dat wanneer 1 stal geïnfecteerd wordt, het risico op spreiding naar de andere stallen beperkt wordt. Voorzie dus materiaal per stal: een ladder, een kruiwagen, een borstel, een schop,… Maar ook laarzen en overalls. Om het materiaal bij de juiste stal te houden, kan je werken met een kleurcode. Zo gebruik je bijvoorbeeld gele laarzen, gele overalls en een geel gemerkte borstel in stal 1 terwijl in stal 2 enkel en alleen plaats is voor materiaal in het rood. Reinig en ontsmet het materiaal regelmatig en minstens na elke ronde.

 

Bestrijd ongedierte

Ongedierte staat bekend voor de verspreiding van Salmonella, zowel tussen bedrijven als tussen stallen. De aanwezigheid van ongedierte kan, ondanks een goede reiniging en ontsmetting, de oorzaak zijn van herbesmetting met Salmonella. Afhankelijk van het type ongedierte waar een bedrijf mee te maken heeft dient een aangepast bestrijdingsplan te worden opgesteld. Als je de problematiek zelf niet onder controle krijgt, is het aangewezen om professionele hulp te zoeken bij een hierin gespecialiseerd bedrijf.

 

Ook huisdieren vormen een risico

Ook katten en honden kunnen besmet raken met de Salmonella-bacterie, of deze meedragen op hun vacht en ze zo verder verspreiden. Zorg er dus voor dat jouw huisdieren niet in de stal, de hygiënesluis of het eierlokaal kunnen: hou de deuren altijd gesloten.

 

Uiteraard zijn er naast bovenstaande tips nog tal van andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden in de bestrijding van Salmonella. Meer informatie over algemeen hygiënemanagement vind je verder op onze website, op de pagina's bioveiligheid en preventie.

 

Lees meer over Salmonella in dit bericht: Positief voor Salmonella, wat nu?


Heb je de nodige voorzorgen genomen, maar heb je desondanks toch een stal die positief is voor Salmonella? Dan is het misschien een idee om deel te nemen aan een van de lopende projecten die het Sanitair Fonds mee financiert. Spreek er zeker over met jouw dierenarts.