078 05 05 23

Bioveiligheid vormt het fundament van een duurzaam diergezondheidsbeleid in de moderne veehouderij.

Door – samen met jouw bedrijfsdierenarts – de risico’s op je bedrijf in kaart te brengen, kun je een gepast pakket maatregelen samenstellen op maat van jouw bedrijf, en deze inbouwen in jouw dagelijkse routine. Zo behoed je jouw bedrijf voor infecties en beperk je de gevolgen van een aanwezige infectie, nu en in de toekomst.

Klik op de onderstaande items en ontdek hoe jij van bioveiligheid ook jouw manier van werken maakt!