078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

 

Mycoplasma bovis (M. bovis) is een bacterie die sinds de jaren 60 wereldwijd in opmars is. Bij kalveren veroorzaakt deze kiem vooral longontsteking, vaak samen met oor- en gewrichtsontstekingen. Bij volwassen (melk)vee kan ze leiden tot uierontsteking en bij vleesvee ook complicaties geven na de keizersnede. De gevolgen op het vlak van economische verliezen en verminderd dierenwelzijn zijn aanzienlijk. 

Veepeiler Rund en GPS hebben aangetoond dat minstens een kwart van alle rundveebedrijven de voorbije jaren te maken kreeg met een Mycoplasma-infectie.  

Eind 2019 werd het antistoffenonderzoek op M. bovis opgenomen binnen het aankoopprotocol. Van alle runderen die bij aankoop onderzocht wordentest bijna 15% positief op M. bovis. Dit wijst er nog maar eens op dat M. bovis zeer regelmatig voorkomt op onze Belgische rundveebedrijven. Echter, het verschil in ernst van de aandoeningen veroorzaakt door M. bovis op bedrijven die positief testen, is opmerkelijk. 
 

Doel van het project  

Veepeiler Rund en GPS gaan bij dit project op zoek naar een verklaring waarom bepaalde bedrijven veel meer problemen hebben bij aanwezigheid van M. bovis dan andere. Hierbij wordt gekeken naar de impact van M. bovis op het vlak van ziekte, maar ook naar de economische gevolgen ervan.  
 

Wat houdt deelname aan dit onderzoeksproject in?  

Indien je bedrijf geselecteerd wordt voor deelname aan het project, wordt de situatie van M. bovis volledig in beeld gebracht. Bij verschillende leeftijdsgroepen worden monsters (neusswabs – longspoelsels – serum) genomen. Op deze monsters wordt onderzoek uitgevoerd naar M. bovis, dit om zowel antistoffen op te sporen als de bacterie zelf. De analysekosten die hiermee gepaard gaan, worden volledig bekostigd door Veepeiler Rund.  
 

Welke bedrijven kunnen zich aanmelden? 

We zijn op zoek naar bedrijven die problemen hebben met M. bovis, maar daarnaast ook naar bedrijven zonder problematiek.

Rundveebedrijven (melk- of vleesvee) die willen meewerken aan de studie, kunnen zich aanmelden door vóór 15 oktober 2021 een korte enquête in te vullen via deze link. Het invullen van de enquête duurt maximaal 5 minuten.  

Uit de bedrijven die de enquête volledig hebben ingevuld, zal een selectie gemaakt worden. Geselecteerde bedrijven worden de komende maanden persoonlijk op de hoogte gebracht.  

Het project "Mycoplasma bovis in België" is een gezamenlijk project van Veepeiler Rund, GPS en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Luik.  

Veepeiler Rund is ontstaan op initiatief van DGZ, ARSIA, de faculteit Diergeneeskunde van UGent en de landbouworganisaties. Op dezelfde manier is in Wallonië Gestion Prévention Santé (GPS) opgericht. Samen met GPS volgt Veepeiler Rund de sanitaire situatie in de rundveehouderij actief op. Veepeiler biedt verder ondersteuning bij specifieke bedrijfsproblemen en voert praktijkgerichte onderzoeksprojecten.